เพิ่มเพื่อน


ตามคำจำกัดความขององค์การอนามัยโลก การมีสุขภาพจิตดี หมายถึง การที่บุคคลตระหนักรู้ถึงความสามารถของตนเอง, สามารถจัดการความเครียดต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิต, สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถทำประโยชน์ให้กับชุมชน

มีปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกมากมายที่ส่งผลต่อสมอง ความจำ และอารมณ์ เช่น ความสัมพันธ์กับคนที่เรารัก, สถานะการเงิน, สภาพแวดล้อมในการทำงาน เมื่อมีปัจจัยบางอย่างเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมาอาจส่งผลให้เกิดมีความเครียดเรื้อรัง หรือความเครียดฉับพลัน (ความโกรธ, ความกังวล, อาการซึมเศร้า) ขึ้น และความเครียดนี้เองที่จะนำไปสู่อาการทางกาย ตั้งแต่อาการเล็กน้อย เช่น ปวดหัว, ใจสั่น และปัญหาทางลำไส้ไปจนถึงอาการรุนแรง เช่น หัวใจวาย และ Stroke ได้ และหากเกิดความเครียดเรื้อรังเป็นระยะเวลานาน ก็จะนำไปสู่การกระทำที่รุนแรงในการทำร้ายตัวเอง (ฆ่าตัวตาย) และผู้อื่น

ในช่วงชีวิต หากคุณมีปัญหาสุขภาพจิตเกิดขึ้น มันจะส่งผลกระทบต่อความนึกคิด, อารมณ์ และการกระทำของคุณ ซึ่งมีปัจจัยหลายอย่างที่อาจส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตขึ้นได้ เช่น
ปัจจัยทางด้านชีวภาพ เช่น เรื่องของยีนส์ หรือสารเคมีในสมอง
เหตุการณ์ในชีวิต เช่น อุบัติเหตุ หรือการถูกทำร้าย
ประวัติบุคคลในครอบครัวมีปัญหาสุขภาพจิตMental Health ออ