เพิ่มเพื่อน

Health is a state of complete physical, mental and social wellbeing and not merely the absence of disease or infirmity.
“World Health Organization”

การมีสุขภาพดี ไม่ใช่แค่การมีร่างกายที่แข็งแรงเท่านั้น แต่หมายรวมถึงการมีสุขภาพจิตที่ดี มีปัญญา และมีความฉลาดทางอารมณ์ด้วย ในปัจจุบันด้วย
ความก้าวหน้าทางการแพทย์ ทำให้มนุษย์อายุยืนมากขึ้น ดังนั้น สุขภาพทางการเงินจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้สุขภาพกาย และสุขภาพจิตของเราดีขึ้นด้วย

ถึงแม้ว่าปัจจุบัน การแพทย์ มีความเจริญก้าวหน้ามากกว่าอดีตมากมายก็ตาม แต่ทำไม เราถึงมีสุขภาพแย่ลง เจ็บป่วยง่ายขึ้น นั่นก็อาจจะเป็นเพราะวิธีที่เราใช้ชีวิต, สิ่งที่เราดื่มและกิน, สิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยสารพิษ อาจจะพูดได้ว่าที่เราเจ็บป่วยเพราะเราทำตัวเอง ถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่เราจะควบคุมสุขภาพของตัวเอง

5 วิธีง่ายๆ ที่เราสามารถดูแลร่างกายให้แข็งแรง และด้วย 5 สิ่งนี้ ยังสามารถ “reverse” โรคร้ายต่างๆ  ไม่เว้นแม้กระทั่งมะเร็ง

 


ปัจจุบันผู้คนเป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะ และเป็นโรคที่มีค่ารักษาแพงมาก หากต้องไปปรึกษาจิตแพทย์ หากไม่ได้รับการรักษา  โรคซึมเศร้าก็สามารถก่อมูลค่าความเสียหายได้พอๆกับโรคหัวใจ หรือเอดส์ มีหลากหลายวิธีที่จะทำให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น เช่น

 

 

มีคำกล่าวที่ติดตลกว่า “เสียดาย ตายแล้วยังใช้เงินไม่หมด ดีกว่าเงินหมด แล้วยังไม่ตาย” เจ็บปวดแต่เป็นความจริง ถึงแม้เราจะสุขภาพกาย  สุขภาพจิตดี   แต่หากไม่มีเงินที่จะพอใช้ในช่วงบั้นปลายชีวิต ช่วงที่เราไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไป จะเกิดอะไรขึ้นหากในวัยเกษียณ เรามีเงินไม่พอใช้