เพิ่มเพื่อน

Health is a state of complete physical, mental and social wellbeing and not merely the absence of disease or infirmity.
“World Health Organization”

การมีสุขภาพดี ไม่ใช่แค่การมีร่างกายที่แข็งแรงเท่านั้น แต่หมายรวมถึงการมีสุขภาพจิตที่ดี มีปัญญา และมีความฉลาดทางอารมณ์ด้วย ในปัจจุบันด้วย
ความก้าวหน้าทางการแพทย์ ทำให้มนุษย์อายุยืนมากขึ้น ดังนั้น สุขภาพทางการเงินจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้สุขภาพกาย และสุขภาพจิตของเราดีขึ้นด้วย

ปัจจุบันผู้คนเป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะ และเป็นโรคที่มีค่ารักษาแพงมาก หากต้องไปปรึกษาจิตแพทย์ หากไม่ได้รับการรักษา  โรคซึมเศร้าก็สามารถก่อมูลค่าความเสียหายได้พอๆกับโรคหัวใจ หรือเอดส์ มีหลากหลายวิธีที่จะทำให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น เช่น