เพิ่มเพื่อน


การมีสุขภาพกายดีนั้น หมายถึงการมีระบบหลอดเลือดหัวใจที่ยืดหยุ่น และแข็งแรง และรวมถึงการมีกิจกรรมให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอ การที่จะพัฒนาไปสู่การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงได้ เราต้องมีความรู้เกี่ยวกับอาหาร, น้ำ, โภชนาการ และต้องงดการใช้สารเสพติดต่างๆ และการดื่มสุรามากเกินไป และเราควรที่จะเรียนรู้วิธีดูแลตัวเองอย่างถูกต้อง สามารถดูแลรับผิดชอบอาการป่วยไข้เล็กๆน้อยๆด้วยตนเอง และเรียนรู้ว่าเมื่อไรที่จะต้องไปพบแพทย์ และเรียนรู้เกี่ยวกับระบบทางการแพทย์

เส้นทางไปสู่การมีสุขภาพดี คุณต้องสามารถตรวจเช็คอาการ หรือสัญญาณชีพของคุณเองได้ และต้องเข้าใจเมื่อร่างกายส่งสัญญาณเตือน คุณต้องเรียนรู้ถึงเรื่องอาหาร โภชนาการ และน้ำ และวิธีที่ร่างกายทำงาน

Physical wellness หรือการมีสุขภาพดี คือการที่คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกๆวัน และหมายถึง การใช้ชีวิตด้วยความรับผิดชอบต่อร่างกายของคุณเอง และคุณต้องตระหนักว่า นิสัย หรือสิ่งที่เราทำเป็นกิจวัตรประจำวันนั้น มีผลอย่างมากต่อสุขภาพโดยรวม และคุณภาพชีวิตของเรา หากเรามีนิสัยที่รับประทานอาหารอย่างสมดุลย์, ออกกำลังกาย หรือเคลื่อนไหวร่างกายเป็นประจำ, นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ, มีการตรวจเช็คสุขภาพร่างกายเป็นประจำ ฯลฯ และหลีกเลี่ยงหรืองดสิ่งที่จะทำร้ายร่างกาย เช่น การสูบบุหรี่, ดื่มเหล้า, การใช้สารเสพติด, การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ฯลฯ แค่นี้ก็จะทำให้เรามีสุขภาพดี และลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรังหลายชนิด