Bio-Quinone Q10 100 mg

 

Q10 คืออะไร

         โคเอ็นไซม์ Q10 (หรือเรียกสั้นๆว่า Q10) เป็นสารคล้ายวิตามิน เรียกอีกอย่างว่า ubiquinone (ยูบิควิโนน) (ubi เป็นภาษาละติน  แปลว่า "ทุกที่")    เมื่อเซลล์ต้องการพลังงาน   มันจะเปลี่ยนไขมัน, คาร์โบไฮเดรต, โปรตีน  และแอลกอฮอล์  เป็น ATP (อะดีโนซีนไตรฟอสเฟต)   ซึ่งเป็นโมเลกุลที่เก็บพลังงานไว้ในรูปแบบทางเคมี     เซลล์จะสลายโมเลกุลของ ATP   และปล่อยพลังงานที่อยู่ภายในออกมา     กระบวนการทั้งหมดเกิดขึ้นภายในเซลล์   ในโครงสร้างรูปถั่วเล็ก ๆ ที่เรียกว่า  ไมโตคอนเดรีย     โคเอนไซม์คิวเทน  พบได้ในทุกๆไมโทคอนเดรีย     เซลล์กล้ามเนื้อใช้พลังงานจำนวนมาก  จึงเป็นสาเหตุที่เซลล์กล้ามเนื้อมีไมโทคอนเดรียมากกว่าเซลล์ประเภทอื่น ๆ     กล้ามเนื้อหัวใจ  เป็นตัวอย่างที่ดีของเนื้อเยื่อของร่างกายที่มีเซลล์ที่มีไมโทคอนเดรียจำนวนมาก  และมีความต้องการพลังงานมาก

 

         วัตถุดิบ Q10 เป็นสารที่ละลายในไขมัน    ผลึกมีขนาดใหญ่  ซึ่งร่างกายไม่สามารถดูดซึมได้ดี     ฟาร์มา นอร์ด ได้แก้ไขปัญหานี้  โดยใช้เทคนิคการผลิตที่ได้รับการจดสิทธิบัตร  ซึ่งวัตถุดิบได้รับการผ่านความร้อนแบบพิเศษผสมผสานกับน้ำมันพืชที่ไม่เหมือนใคร  ซึ่งทำให้ผลึก Q10 ละลายได้อย่างสมบูรณ์ที่อุณหภูมิร่างกาย   ได้เป็นผลิตภัณฑ์ Q10 ที่สมบูรณ์ ซึ่งมีคุณภาพสูง วัตถุดิบและการผลิตตามมาตรฐานเภสัชภัณฑ์  และโปรโตคอล GMP    เป็นเหตุผลที่ไบโอ-ควิโนน Q10  สามารถถูกดูดซึมได้ดี

 

แหล่งที่มาของ Q10
         เราได้รับ Q10 ในปริมาณเล็กน้อยจากอาหารหลายประเภท    แหล่งที่ดีที่สุดของ Q10 ในอาหาร ได้แก่ :

 • เครื่องในสัตว์
 • เนื้อ
 • ปลาเฮอริ่ง
 • น้ำมันถั่วเหลือง
 • ปลาซาร์ดีน
           นอกจากนี้มนุษย์ยังสามารถสังเคราะห์ Q10 ในร่างกายได้     กระบวนการที่เกิดขึ้นในเซลล์ของร่างกายจะช้าลงเมื่อเราอายุมากขึ้น  และเป็นผลมาจากโรค    ตามที่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า  ระดับ Q10 ของร่างกายจะสูงสุดเมื่ออายุ 20-25 ปี   หลังจากนั้นจะเริ่มลดลง

วิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถระบุปริมาณ Q10 ที่เราได้รับจากอาหารได้อย่างชัดเจน   

แต่คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 5-10 มก. ต่อวัน     ร่างกายมี Q10 สำรองในปริมาณประมาณ 1 - 1.5 กรัม    พบความเข้มข้นสูงสุดในหัวใจ, ตับ  และไต

 

ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ Q10
         ฟาร์มา นอร์ด ใช้เวลามากกว่า 20 ปี ในการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับความสามารถในการดูดซึม, ประสิทธิผล  และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ไบโอ-ควิโนน Q10    แต่ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ Q10 จำนวนมากวางจำหน่ายโดยไม่มีเอกสารประกอบใด ๆ ที่จะทำให้ผู้ใช้มั่นใจได้ถึงผลกระทบ จากการกล่าวอ้างถึงกันอย่างมากมายนี้   ได้เกิดคำถามว่า Q10 ประเภทใดที่ดีที่สุด     ทีมนักวิจัยของสหรัฐอเมริกาได้ตรวจสอบ  และถอดถอนการกล่าวอ้างที่เป็นเท็จ     สิ่งที่ยังคงอยู่คือ  ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลกระทบ  และการใช้ Q10

 

Q10 ที่ยังไม่ผ่านกระบวนการ   จะดูดซึมได้ไม่ดี
         ความสามารถในการดูดซึมที่เหมาะสม  เป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาไบโอ-ควิโนน Q10 ซึ่งได้รับการจัดทำเป็นเอกสารการศึกษาทางวิทยาศาสตร์กว่า 40 ฉบับ
         ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ Q10 ในฐานะอาหารเสริมคือ  สาร Q10 โดยทั่วไปไม่สามารถดูดซึมโดยร่างกายได้ทันที    กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ  Q10 มีการดูดซึมต่ำ โมเลกุล Q10 เป็นโมเลกุลที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่  และนี่คือสาเหตุหลักที่ทำให้ร่างกายดูดซึมได้ไม่ดี  และจากโครงสร้างโมเลกุลของมัน  ทำให้มันละลายในไขมันได้

Q10 molecule with a Quinone-head and a side chain of 10 isoprenoid units

ค่อยๆปล่อยเข้าสู่กระแสเลือด
         Q10 จะถูกดูดซึมที่ผนังลำไส้พร้อมกับไขมัน   จากนั้นจะถูกลำเลียงโดยท่อน้ำเหลืองไปยัง subclavian vein (หลอดเลือดใต้กระดูกไหปลาร้าด้านซ้าย) ซึ่งจะถูกระบายออกสู่เลือดดำ     การขนส่งแบบช้านี้ส่งผลให้ Q10 มีความเข้มข้นสูงสุดในเลือดประมาณ 6 ชั่วโมง หลังการรับประทาน ดังนั้น  จึงควรรับประทาน Q10 ร่วมกับอาหารเช้า  หรืออาจจะเป็นอาหารกลางวัน    หากคุณทานมากกว่า 1 แคปซูลต่อวัน   เพื่อประสิทธิผลสูงสุดควรแบ่งรับประทาน เช่น หนึ่งแคปซูลพร้อมอาหารเช้า  และหนึ่งแคปซูลพร้อมอาหารกลางวัน - แทนที่จะรับประทาน 2 แคปซูลในครั้งเดียว

ผลึกจะไม่ถูกดูดซึม
         แคปซูลไบโอ-ควิโนน Q10 ประกอบด้วยสารละลายในระบบเมทริกซ์ในน้ำมันสูตรพิเศษซึ่งละลายQ10ให้อยู่ในรูปโมเลกุลเดี่ยวๆ     จุดเริ่มต้นสำหรับผลิตภัณฑ์  คือวัตถุดิบ Q10 ที่ประกอบด้วยคริสตัล  ซึ่งในทางปฏิบัติร่างกายจะไม่ดูดซึม Q10    ต้องละลายเป็น Q10 โมเลกุลเดี่ยวก่อนจึงจะดูดซึมได้     โดยทั่วไปผลิตภัณฑ์แบบแท็บเล็ต  และแคปซูลแข็งที่ใช้ผลึก Q10 ที่ยังไม่ผ่านกระบวนการ   จะมีการดูดซึม Q10 ได้น้อยกว่า 1%      ผลึก Q10 จะละลายได้โดยใช้ส่วนผสมของน้ำมันชนิดพิเศษ  และวิธีการให้ความร้อน  ซึ่งในเวลาต่อมาจะปล่อย Q10 เป็นโมเลกุลเดี่ยวๆ  ซึ่งให้การดูดซึมไปพร้อมกับน้ำมันได้อย่างดี  และรวดเร็ว

 

Q10 ละลายในไขมันเสมอ
         กลยุทธ์ทางการตลาดอ้างว่า  การทำให้ Q10 ละลายน้ำ  จะดูดซึมได้ดีกว่า   ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงโมเลกุล Q10 หรือตำแหน่งของโมเลกุล Q10   หรือบรรจุ Q10 ที่ละลายในไขมันลงในไลโปโซม (ทรงกลมขนาดเล็กที่มีเยื่อหุ้มเป็นไขมันอยู่ด้านนอก  และเยื่อหุ้มที่เข้ากับน้ำอยู่ด้านใน ) หรือเชื่อม Q10 กับไมเซลส์ (ทรงกลมขนาดเล็กที่มีแกนเป็นไขมัน  และพื้นผิวด้านนอกที่ชอบน้ำ) หรือการติดอนุภาคนาโนเข้ากับ Q10 จะทำให้โมเลกุล Q10 ละลายน้ำได้มากขึ้น
         หากคุณลองใช้วิธีการเหล่านี้   คุณจะได้สารประกอบเชิงซ้อนของโมเลกุล Q10 ที่ใหญ่   แต่ไม่มีความสามารถในการดูดซึมที่เพิ่มขึ้น  และโมเลกุลของ Q10 จะยังคงละลายในไขมันได้เป็นส่วนใหญ่    หากคุณเลือกไปในทางตรงกันข้าม  และทำให้โมเลกุลเล็กลง   จะทำให้โมเลกุลละลายน้ำได้มากขึ้น  และดูดซึมได้มากขึ้น    แต่โมเลกุลที่ลดลงดังกล่าวจะไม่เป็น Q10 อีกต่อไป แต่จะลดลงเป็น Q9 หรือ Q8 ซึ่งไม่มีคุณค่าต่อมนุษย์

 

เอกสารส่วนใหญ่เกี่ยวกับ ubiquinone


         ไบโอ-ควิโนน มีเอกสารการดูดซึม, ประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากที่สุด     Q10 พบใน 2 รูปแบบ     รูปแบบออกซิไดซ์ที่เรียกว่า ubiquinone     รูปแบบรีดิวซ์เรียกว่า ubiquinol Ubiquinol ถูกวางตลาด  โดยใช้คำว่า active Q10   แม้ว่า ubiquinol จะไม่ได้ออกฤทธิ์ดีไปกว่า ubiquinone   และรูปแบบของ Q10 ที่เราผลิตในเซลล์ของเราคือ  รูปแบบออกซิไดซ์ ubiquinone     และ Q10 จากอาหารของเราส่วนใหญ่ก็เป็นรูปแบบออกซิไดซ์    เมื่อเราดูดซึม ubiquinone ที่ถูกออกซิไดซ์จากลำไส้   มันจะถูกเปลี่ยนเป็นรูปแบบรีดิวซ์ ubiquinol โดยอัตโนมัติ

         ในระบบเลือดและน้ำเหลือง    90-95% ของ Q10 อยู่ในรูปของ ubiquinol

         ในไมโทคอนเดรีย   Q10 ที่สร้างพลังงานของเซลล์   จะสลับไปสลับมาอย่างต่อเนื่องระหว่างสองรูปแบบนี้   และสำคัญต่อการทำงานในร่างกาย 

         ดังนั้น  จึงไม่ค่อยสำคัญว่าคุณจะบริโภค Q10 ในรูปแบบใด   ร่างกายก็จะยังคงเปลี่ยน ubiquinone รูปแบบออกซิไดซ์  ให้เป็น ubiquinol รูปแบบรีดิวซ์เสมอ

         ในปัจจุบัน   เอกสารเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของ Q10   ส่วนใหญ่ทำด้วยรูปแบบออกซิไดซ์ ubiquinone

 • Ubiquinone = ออกซิไดซ์ Q10
 • Ubiquinol = รีดิวซ์ Q10 

ไบโอ-ควิโนนQ10 คืออะไร?

         ไบโอ-ควิโนน Q10 ประกอบด้วยแคปซูลเจลาตินชนิดนิ่มที่มี Q10 100 มก. และ 30 มก. ในรูปของยูบิควิโนนที่ละลายในน้ำมันพืช    เม็ดแคปซูลสามารถปกป้องสารสำคัญภายเม็ดแคปซูลจากการทำลายโดยแสงแดดได้อย่างมีประสิทธิภาพ    เป็นเวลาหลายทศวรรษที่ผลิตภัณฑ์นี้เป็นแบรนด์ Q10 ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในโลก  ซึ่งเป็นผลมาจากการที่สามารถดูดซึมได้สูง

         Q10 มีความไวต่อแสงแดดและออกซิเจนในระดับหนึ่ง     น้ำมันที่ใช้ในไบโอ-ควิโนน Q10 จะถูกกำจัดเอาออกซิเจนออกด้วยเทคนิคพิเศษ 

 

 

Q10 สูตรต้นแบบที่ใช้ในงานวิจัย Q-Symbio – 100 มก.

 • สูตรพิเศษเฉพาะ ที่ผ่านการทดสอบว่าสามารถดูดซึมได้สูง   
 • ผ่านการใช้โดยผู้บริโภคมากว่า 20 ปี ยืนยันถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัย
 • ใช้ในการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มากกว่า 90 งานวิจัย
 • เป็นผลิตภัณฑ์อ้างอิงโดยสมาคมโคเอ็นไซม์ Q10 นานาชาติ (International Coenzyme Q10 Association - ICQA)
 • ไบโอ-ควิโนน Q10 ประกอบด้วย Q10 ละลายในน้ำมันพืช บรรจุในแคปซูลเจลาตินชนิดนิ่มที่ป้องกันแสง
 • ผลิตภายใต้มาตรฐานการผลิตยาประเทศเดนมาร์ก

 

เกี่ยวกับ ไบโอ-ควิโนน Q10

 • วัตถุดิบ Q10 ในไบโอ-ควิโนน Q10 นั้นเหมือนกับ Q10 ที่ผลิตตามธรรมชาติในร่างกายมนุษย์ 
 • รูปแบบ Q10 ที่ใช้ในไบโอ-ควิโนน Q10 เป็นรูปแบบ all-trans ซึ่งเป็นรูปแบบตามธรรมชาติ  ปราศจาก cis-isomers ที่เป็นรูปแบบสังเคราะห์
 • ไบโอ-ควิโนน Q10 ได้รับการบันทึกไว้ในการศึกษาที่ตีพิมพ์แล้วกว่า 100 งานวิจัย
 • ส่วนผสมน้ำมันพืชสูตรเฉพาะจากการเกษตรแบบยั่งยืน บรรจุในแคปซูลเจลาติน   
 • ผลิตภายใต้มาตรฐานการผลิตยา

         ข้อมูลผลิตภัณฑ์

1 แคปซูล ประกอบด้วย   โคเอ็นไซม์ Q10 (ยูบิควิโนน)    100 มิลลิกรัม   ละลายในน้ำมันถั่วเหลือง

         วิธีรับประทาน : โคเอ็นไซม์ Q10 (ยูบิควิโนน)    100 มิลลิกรัม   รับประทานวันละ 1-2 แคปซูลต่อวัน หรือ ตามแพทย์สั่ง

ไม่ควรใช้เกินปริมาณที่แนะนำต่อวัน
ไม่ควรเคี้ยวแคปซูล แต่ให้กลืนทั้งเม็ด   รับประทานระหว่าง/หลังอาหาร/พร้อมอาหาร

ปราศจาก ยีสต์ กลูเต็น และน้ำตาล
ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่รับประทานมังสวิรัติ

 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่สามารถทดแทนอาหารที่หลากหลายได้

 

วิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีและการรับประทานอาหารที่สมดุลหลากหลายมีความสำคัญต่อการรักษาสุขภาพที่ดี

 

         ส่วนผสม : น้ำมันถั่วเหลือง, เปลือกแคปซูล: เจลาติน, โคเอนไซม์คิวเทน (ubiquinone), สารให้ความชุ่มชื้น: กลีเซอรอล, น้ำบริสุทธิ์, สารต้านอนุมูลอิสระ: วิตามินอี, สารแต่งสี: เหล็กออกไซด์

 

         การจัดเก็บ : เก็บในที่มืดแห้งและที่อุณหภูมิห้อง, เก็บให้พ้นมือเด็ก

 

 ุ        คุณภาพของ Q10

การพัฒนาและการเพิ่มประสิทธิภาพเป็นเวลา 25 ปี
         ฟาร์มา นอร์ด ใช้เวลามากกว่า 25 ปีในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพไบโอ-ควิโนน Q10 เพื่อจุดประสงค์เดียว คือ ในการผลิต  การเตรียม Q10 ที่สามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ถึงความสามารถในการดูดซึม และคุณภาพที่เหนือกว่า     ด้วยความพยายามเหล่านี้  ทำให้ไบโอ-ควิโนน Q10 เป็นแบรนด์ Q10 ที่ขายได้มากที่สุดในยุโรป  และเป็น Q10 ซึ่งใช้อย่างเป็นทางการในการวิจัย Q10 ระดับนานาชาติ   และได้รับการแนะนำโดยสมาคมโคเอ็นไซม์ Q10 นานาชาติ หรือ International Coenzyme Q10 Association (ICQA)

สูตรน้ำมันที่เหมาะสมที่สุด
         การศึกษาทางคลินิกจำนวนหนึ่งแสดงให้เห็นว่า  องค์ประกอบของไบโอ-ควิโนน ที่มีปริมาณ Q10 ละลายในน้ำมันพืช  และห่อหุ้มด้วยเจลาตินนิ่ม  ในภาวะที่ได้รับการปกป้องจากแสง   ทำให้มีความสามารถในการดูดซึมได้สูงกว่าสูตรอื่น ๆ (อ้างอิง 1)

 

สูตรน้ำมันของไบโอ-ควิโนน Q10 ให้การดูดซึมสูงกว่าสูตรอื่น ๆ

 • อ้างอิง 1. ไวส์เอ็มและคณะ "ความสามารถในการดูดซึมของสูตรโคเอนไซม์คิวเทนชนิดรับประทาน 4 ชนิดในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี" Mol Aspect Med 199415s, 273-80

 

การดูดซึมสูงที่อุณหภูมิร่างกาย

         Q10 เป็นสารที่ละลายในไขมันซึ่งร่างกายดูดซึมได้ยาก อย่างไรก็ตามด้วยกระบวนการผลิตที่มีความเชี่ยวชาญสูง  ซึ่ง Q10 ถูกละลายในสารละลายน้ำมันพืช  และเข้าสู่กระบวนการให้ความร้อนที่ได้รับการจดสิทธิบัตร   ทำให้ผลึก Q10 สามารถละลายเป็นโมเลกุลเดี่ยวๆได้ทั้งหมดที่อุณหภูมิร่างกายปกติ

 

         ความจริงที่ว่าผลึก Q10 ละลายได้อย่างสมบูรณ์ในผลิตภัณฑ์นี้  เนื่องจากกระบวนการผ่านความร้อนที่มีลักษณะเฉพาะ   เป็นสาเหตุที่ไบโอ-ควิโนน Q10 สามารถให้การดูดซึมที่เหนือกว่าผลิตภัณฑ์คิว 10 อื่นๆ

Ref. 2. Singh RB, et al. Effects on absorption and oxidative stress of different oral Coenzyme Q10 dosages and intake strategy in healthy men. Biofactors 2005;25(1-4):219-24.

ขนาดและวิธีการรับประทาน

         ไม่เพียงแต่สูตรผลิตภัณฑ์เท่านั้นที่กำหนดปริมาณ Q10 ที่ร่างกายดูดซึมได้    แต่ยังขึ้นอยู่กับขนาดรับประทาน  และช่วงเวลาที่รับประทานด้วย
         ข้อมูลจากการศึกษาในมนุษย์ทั้งหมด 7 การศึกษา   แสดงให้เห็นว่า  หากคุณรับประทาน Q10 ขนาด 100 มก. วันละ 2 ครั้ง   คุณจะได้รับการดูดซึมที่สูงกว่าการรับประทาน 200 มก. เพียงครั้งเดียว    

วัตถุดิบคุณภาพยา
         ไบโอ-ควิโนน Q10 ประกอบด้วย Q10 จากธรรมชาติ 100%     วัตถุดิบเป็นคุณภาพทางเภสัชกรรม  และเหมือนกับ Q10 ที่ผลิตโดยร่างกาย     Q10 ที่ได้จาการหมักยีสต์นี้ไม่มีส่วนผสมของยีสต์หรือสิ่งปนเปื้อนที่ไม่ทราบแน่ชัด     วัตถุดิบยังปราศจากซิส - ไอโซเมอร์  ซึ่งพบได้ในวัตถุดิบ Q10 สังเคราะห์ราคาถูก  คุณภาพต่ำ  ซึ่งโดยปกติผลิตจากของเสียจากอุตสาหกรรมยาสูบ
         วัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ในไบโอ-ควิโนน Q10 ผ่านการควบคุมคุณภาพอย่างละเอียดก่อนการผลิตแต่ละชุด

ควบคุมคุณภาพ
         ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้งหมดของฟาร์มา นอร์ด ไม่เพียงผลิตตาม GMP (Good Manufacturing Practice) และ Critical Control Points (HACCP) เท่านั้น   แต่ในความเป็นจริงผลิตตามแนวทางการผลิตยาทางการแพทย์     การผลิตทั้งหมดของฟาร์มา นอร์ด เป็นไปตามกฎคุณภาพที่เข้มงวดซึ่งเป็นไปตามแผนของมาตรฐานเหล่านี้

         ทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตเกิดขึ้นภายใต้การควบคุมคุณภาพอย่างเต็มที่    ทุกอย่างตั้งแต่การผสมวัตถุดิบ  และการบรรจุสินค้าสำเร็จรูป   ไปจนถึงการขนส่งผลิตภัณฑ์   จะได้รับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง   เพื่อให้แน่ใจว่า  สามารถควบคุมคุณภาพของแต่ละแคปซูลอย่างสมบูรณ์  จนถึงช่วงเวลาที่ลูกค้าถือผลิตภัณฑ์ไว้ในมือ

 

 

สารที่ปลอดภัยมาก
         โคเอนไซม์คิวเทนเป็นสารที่ปลอดภัยมาก    ยังไม่มีการลงทะเบียนผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงใด ๆ จากการรับประทานเสริม    ในการทดลองที่มีการควบคุม   แม้ในขนาด 1,200 มก. ต่อวันเป็นเวลาหนึ่งปี (Ref. 3)     นอกจากนี้  การวิจัยและประสบการณ์ของผู้บริโภคมากกว่า 25 ปี   ยังสนับสนุนความปลอดภัยของไบโอ-ควิโนน Q10

 

         หลังจากหยุดการให้อาหารเสริม   ระดับ Q10 ของร่างกายจะกลับไปสู่ระดับเดิมเหมือนก่อนการรับประทานเสริม     สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า  การเสริม Q10 ไม่มีผลต่อความสามารถของร่างกายในการสร้างสารนี้

ฟาร์มา นอร์ด มีข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สมบูรณ์เกี่ยวกับไบโอ-ควิโนน และการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่ตีพิมพ์มากกว่า 100 ฉบับ

Ref 3. Horstink MW, et al. The effect of coenzyme Q10 therapy in Parkinson disease could be symptomatic. Arch Neurol 2003;60(8):1170-72.

 

หนึ่งในผลิตภัณฑ์ Q10 ที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มากที่สุด
         หลายคนใช้โคเอนไซม์คิวเทนทุกวัน    แต่อาจไม่ทราบว่า  ผลิตภัณฑ์แต่ละยี่ห้อมีความแตกต่างกันมาก    หากคุณสงสัยว่า  คุณใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องหรือไม่   คุณสามารถลองทดสอบผลิตภัณฑ์ Q10 ปัจจุบันของคุณ  กับไบโอ-ควิโนน Q10   ซึ่งเป็นแบรนด์ Q10 ที่แพร่หลายที่สุดในโลก:

  ไบโอ-ควิโนน Q10 Q10 ปัจจุบันของฉัน
ประสบการณ์ผู้บริโภคมากกว่า 25 ปีในยุโรป  ใช่ ?
มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการดูดซึม ใช่ ?
มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับความปลอดภัย ใช่ ?
มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับประสิทธิผล ใช่ ?
เป็นผลิตภัณฑ์ Q10 อ้างอิง  ในงานวิจัยระดับนานาชาติ ใช่ ?
ผลิตในเดนมาร์กภายใต้การควบคุม GMP มาตรฐานยา ใช่ ?
เป็น Q10 รูปแบบธรรมชาติ  เหมือนกับรูปแบบที่ร่างกายใช้งาน ใช่ ?
ผ่านการทดสอบและพิสูจน์แล้วจากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์มากกว่า 100 ฉบับ ใช่ ?
มีเอกสารระบุว่าผลิตภัณฑ์ไม่มีผลต่อการผลิต Q10 ของร่างกาย ใช่ ?
ใช้ทุกวันโดยผู้บริโภคหลายพันคนในกว่า 40 ประเทศ ใช่ ?
สารละลายในน้ำมัน  และวิธีการให้ความร้อนที่เป็นเอกลักษณ์   ช่วยให้มั่นใจได้ว่า  ผลึก Q10 ละลายในกระเพาะอาหารและสามารถดูดซึมได้ดี ใช่ ?

          ไบโอ-ควิโนน Q10 เป็นผลิตภัณฑ์ Q10 แรกของสหภาพยุโรป  ที่ดูดซึมได้ง่าย  ซึ่งช่วยผลิตพลังงานในเซลล์ของร่างกาย} ลดความเมื่อยล้า  และความอ่อนแอ   และมีส่วนช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรง
         ไบโอ-ควิโนน Q10 - จ่ายเงินเพิ่มอีกเล็กน้อย   เพื่อคุณภาพและความปลอดภัย

 

คิว - ซิมบิโอ (Q-Symbio)

การวิจัยทางวิทยาศาสตร์
         ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของฟาร์มา นอร์ด อ้างอิงจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างละเอียด ฝ่ายวิจัยของฟาร์มา นอร์ด กำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  เพื่อรับความรู้ล่าสุดเกี่ยวกับสุขภาพและโภชนาการอย่างเต็มที่     สิ่งนี้ต้องการการตรวจสอบความคืบหน้าการวิจัยอย่างรอบคอบ   รวมถึงการวางแผน  และการดำเนินการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของฟาร์มา นอร์ด   โดยความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ Q10 ชั้นนำของโลก

 

 

Q10 ของฟาร์มา นอร์ด  ใช้ในการศึกษาวิจัย Q-Symbio
         การศึกษาวิจัยล่าสุดที่ใช้ Q10 ของฟาร์มา นอร์ด คือการศึกษาที่มีชื่อว่า Q-Symbio   โดยศาสตราจาร์ Sven Aage Mortensen จากโรงพยาบาล Rigshospitalet ในกรุงโกเปนเฮเกน  ประเทศเดนมาร์ก และคณะ    ได้ทำการนำเสนอผลงานการศึกษา Q-Symbio ครั้งแรก  ที่งานประชุมแพทย์โรคหัวใจในกรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 23-28 เดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ.2013
         การศึกษานี้  มีผู้ป่วยเข้าร่วมการศึกษาจำนวน 420 คน  จาก 9 ประเทศ ที่มีระดับ Q10 ในร่างกายต่ำ    ในกลุ่มที่ทำการรักษา   ให้รับประทาน Q10 ในรูปแคปซูลชนิดนิ่มขนาด 100 มิลลิกรัม 3 ครั้งต่อวัน เป็นระยะเวลา2ปี     การศึกษาครั้งนี้เพื่อหาคำตอบว่า  ผู้ที่ได้รับ Q10 จะมีผลดีอย่างไร เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับ
         และเมื่อปีที่แล้ว   เราได้เห็นผลการศึกษาวิจัยอีกฉบับหนึ่งที่ทำในผู้สูงอายุสุขภาพดี คือการศึกษาที่มีชื่อว่า KiSel-10 โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ Urban Alehagen และคณะ ซึ่งก็ได้ใช้ Q10 ของฟาร์มา นอร์ด เช่นเดียวกัน    ร่วมกับ ผลิตภัณฑ์ซีลีเนียม SelenoPrecise ซึ่งผลการศึกษาออกมาในลักษณะที่คล้ายกัน

 

ทำไมต้อง Q10 จากฟาร์มา นอร์ด?
         นักวิจัยชอบใช้ Q10 ของฟาร์มา นอร์ด เนื่องจากมีเอกสารหลักฐานจากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์มากกว่า 90 ชิ้น   รวมทั้งเอกสารการศึกษาเกี่ยวกับผลการดูดซึมที่สูง  และเรื่องความปลอดภัย     นอกจากนี้  ยังผลิตภายใต้มาตรฐานการผลิตยาของประเทศเดนมาร์ก  และเป็นผลิตภัณฑ์อ้างอิงอย่างเป็นทางการของสมาคมโคเอ็นไซม์ Q10 นานาชาติ หรือ ICQA (International Coenzyme Q10 Association)
         Q10 ของฟาร์มา นอร์ด ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นยา ด้วย

 

 

คำถามที่พบบ่อย

1 - Q10 อยู่ในรายการ doping list (สารต้องห้าม) หรือไม่?

         เนื่องจากร่างกายผลิต Q10 ขึ้นเองและเนื่องจากมี Q10 ในอาหารเกือบทุกชนิด   จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะจัดหมวดหมู่การเสริม Q10 เป็นสารต้องห้าม     Q10 ทำหน้าที่เป็นโคเอนไซม์ (เป็นโมเลกุลของสารอินทรีย์ที่ช่วยเอนไซม์ทำงาน) ในเซลล์  และยังอยู่ในไมโตคอนเดรียของเซลล์กล้ามเนื้อผลิตพลังงาน     เราสามารถผลิต Q10 บางส่วนในตับ   และนอกจากนี้เรายังได้รับ Q10 ในปริมาณเล็กน้อยจากอาหาร     นักกีฬาหลายคนทานอาหารเสริม Q10 เพื่อต่อต้านระดับ Q10 ที่ลดลง   และอาหารเสริม Q10 ไม่ได้จัดอยู่ในประเภท doping list

         นอกจากนี้  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารความปลอดภัยสำหรับการเตรียม Q10 ของเรา     ฟาร์มา นอร์ด ได้มีการทดสอบ Q10 โดย Hungarian Doping Institute   เพื่อทดสอบว่า Q10 มีผลคล้ายสารโด๊ปหรือไม่    และสามารถให้ใบรับรองที่ยืนยันว่า Q10 ไม่มีคุณสมบัติเป็นสารต้องห้าม ใบรับรองนี้มีไว้สำหรับนักกีฬาส่วนใหญ่ที่ต้องการทราบว่าตนเองกำลังบริโภคอะไรอยู่

2 - Q10 แบบไหนดูดซึมได้ดีที่สุด?

         จนถึงปัจจุบัน  มีการตีพิมพ์ผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์มากกว่า 40 ฉบับ  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า  เมื่อดูดซึมแล้วรูปแบบ ubiquinone ของ Q10 มีความสามารถในการดูดซึมและประสิทธิภาพที่ค่อนข้างดี     อย่างไรก็ตาม  ยังไม่มีการเผยแพร่หลักฐานเกี่ยวกับการดูดซึมและประสิทธิภาพของ QH (ubiquinol) มากนัก

         ผลิตภัณฑ์ Q10 ต่างๆมีให้เลือกทั้งแบบเม็ด  หรือแบบแคปซูล     ส่วนประกอบของ Q10 อาจอยู่ในรูปของผลึก  หรือแกรนูล ที่ห่อหุ้มด้วยไลโปโซม, ในไมเซลล์, ติดกับอนุภาคนาโน  หรือละลายในน้ำมัน

Q10 molecule

         ขนาดของโมเลกุล Q10 - มีขนาดโดยประมาณ ยาว 5.5 นาโนเมตร  และหนักกว่าอะตอมไฮโดรเจน 864 เท่า   หมายความว่า  โดยพื้นฐานแล้ว Q10 ไม่ใช่สารที่ดูดซึมได้ง่าย     วัตถุดิบ Q10 เป็นผงผลึกสีน้ำตาลส้ม  และผลึก Q10 มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้     การดูดซึมของผง Q10 และในรูปแบบเม็ดที่ยังไม่ผ่านกระบวนการจึงทำได้ไม่ดีนัก     นอกจากนี้ Q10 ยังเป็นสารที่ละลายในไขมันได้  ซึ่งจะต้องถูกดูดซึมในลำไส้เล็กพร้อมกับไขมัน    มีความเป็นไปได้ที่จะติดสารอื่นเข้ากับโมเลกุล Q10   ซึ่งจะทำให้ละลายน้ำได้ค่อนข้างดี    แต่การทำเช่นนั้น  จะทำให้โมเลกุล Q10 ขนาดใหญ่มีขนาดใหญ่ขึ้น  ซึ่งข้อดีจะหายไป  และสารประกอบ Q10 จะยังคงละลายในไขมันได้เป็นส่วนใหญ่

         ฟังดูน่าประทับใจที่ระบุว่า  ผลิตภัณฑ์ Q10 สามารถดูดซึมได้มากกว่าผลิตภัณฑ์คู่แข่งถึง 3 เท่า    แต่หากผลิตภัณฑ์นั้นประกอบด้วยผลึก Q10 ที่มีอัตราการดูดซึมน้อยกว่า 1%               การกล่าวอ้างนั้นจึงไม่น่าประทับใจอย่างยิ่ง     ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Q10 ต้องปฏิบัติต่อวัตถุดิบ Q10 ด้วยวิธีพิเศษ  เพื่อให้เกิดการดูดซึมที่มีประสิทธิภาพ     ผลิตภัณฑ์ Q10 ที่สามารถดูดซึมได้มากที่สุด  จะละลายในน้ำมันพืชซึ่งจะต้องละลายผลึกให้หมด

 

3 - ทำไมฉันถึงไม่เห็นผลจากการรับประทาน Q10?

         ผลของ Q10 จะไม่รู้สึกได้ในทันที   แต่สามารถเห็นผลได้หลังจากใช้ไประยะหนึ่ง  ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม     ตัวอย่างเช่น  อาจเป็นได้ว่าจู่ๆคุณลืมงีบกลางวันเหมือนที่เคย

         ผลิตภัณฑ์ที่ให้พลังงานจำนวนมาก  มีการใช้คาเฟอีน  และสารคล้ายคาเฟอีนจากพืชหลายชนิด  ที่กระตุ้นให้ต่อมหมวกไตหลั่งฮอร์โมนความเครียด     ในทางกลับกัน  โคเอนไซม์ 10 มีอยู่ในเซลล์ของร่างกายทุกเซลล์  และเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการผลิตพลังงานตามธรรมชาติของเซลล์ ดังนั้น  กระบวนการทางชีวเคมีในร่างกาย  และประสบการณ์จึงไม่เหมือนกันสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งสองกลุ่มนี้     ความจริงที่ว่า  คุณอาจไม่รู้สึกถึงผลของ Q10 ในทันที    อาจเกิดจากปัจจัยต่อไปนี้:

 • คุณกำลังรับประทานผลิตภัณฑ์ Q10 ที่มีการดูดซึมต่ำ
 • คุณทาน Q10 ตอนท้องว่าง  ไม่รับประทานร่วมกับไขมัน
 • คุณมีการดูดซึมไขมันจากลำไส้ลดลง
 • คุณยังอายุน้อย   ระดับ Q10 ของคุณยังสูงอยู่
 • คุณกำลังใช้ยาที่ลดการผลิต Q10 ของร่างกาย  ในระดับที่ต้องการปริมาณ Q10 ชดเชยที่สูงขึ้น
 • คุณทาน Q10 กับอาหารมื้อเย็น    ดังนั้น  จะพบระดับสูงสุดในเลือดในตอนกลางคืนในขณะที่คุณหลับเท่านั้น (ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมงนับจากการรับประทาน  จนกระทั่ง Q10 ถึงระดับสูงสุดในเลือด)
 • คุณต้องการเวลามากขึ้น    อาจต้องใช้เวลาหนึ่งเดือนหรือนานกว่านั้น  ก่อนที่เนื้อเยื่อของร่างกายจะอิ่มตัวด้วย Q10 อย่างเพียงพอ
 • คุณต้องการปริมาณที่สูงขึ้น

 

4 - ฉันจะใช้ผลิตภัณฑ์ Q10 ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร?

 

         เนื่องจาก Q10 เป็นสารที่ละลายในไขมัน  จึงควรรับประทานพร้อมกับอาหารที่มีไขมันบางส่วน    หลังจากรับประทาน Q10    ปริมาณ Q10 สูงสุดในเลือดสามารถวัดได้ประมาณ 6 ชั่วโมงหลังการรับประทาน     ดังนั้น  จึงควรรับประทาน Q10 พร้อมอาหารเช้า  หรืออาจจะเป็นมื้อกลางวัน    หากคุณทานน้ำมันปลาเสริมทุกวันอยู่แล้ว    การเสริม Q10 ร่วมกับน้ำมันปลาจะเป็นประโยชน์    หากคุณทาน ubiquinone มากกว่า 1 แคปซูลต่อวัน    ความสามารถในการดูดซึมจะเพิ่มมากขึ้น  หากคุณแบ่งรับประทาน  เช่น 1 แคปซูลในมื้อเช้า  และ 1 แคปซูลในมื้อกลางวันแทนที่จะรับประทานทั้งหมดในครั้งเดียว     ผลของการเสริม Q10 ทุกวัน   อาจสังเกตได้หลังจากช่วงเวลาสั้น ๆ

 

         ขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการรับประทานวิตามินอีในปริมาณที่สูงมาก (> 250 มก.) ในขณะที่รับประทาน Q10

 

         แร่ธาตุซีลีเนียม  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรตีน seleno thioredoxin reductase    ช่วยในการรีดิวซ์ ubiquinone ให้เป็น ubiqionol ในร่างกาย

 

         นอกจากนี้  คุณสามารถเสริมกรดอะมิโนคาร์นิทีน  ซึ่งทำงานร่วมกับ Q10 อย่างใกล้ชิดในไมโทคอนเดรียของเซลล์     คาร์นิทีนช่วยในการขนส่งกรดไขมันเข้าสู่ไมโทคอนเดรีย  และ Q10 เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกซิเดชั่นที่เปลี่ยนกรดไขมันเหล่านี้ให้เป็นพลังงานในรูปของ ATP

5 - ฉันจะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต Q10 ของร่างกายได้อย่างไร?

         เป็นไปได้ที่จะเพิ่มการผลิต Q10 ของร่างกายโดยการออกกำลังกาย  และโดยการเพิ่มปริมาณสารอาหารให้เหมาะสม     การสร้าง Q10 ของเซลล์เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับขั้นตอนทางชีวเคมีหลายขั้นตอน    เพื่อให้ร่างกายผลิต Q10   จำเป็นต้องมีวิตามินบีรวม, วิตามินซี  และอี, ซีลีเนียม  และแมกนีเซียม  และธาตุต่างๆ     การขาดสารอาหารเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง  จะส่งผลต่อการผลิต Q10 ของร่างกายอย่างมาก     การเพิ่มขึ้นของ Q10 ที่มีอยู่ในร่างกายมักจะมากขึ้นด้วยการได้รับ Q10 เสริมทุกวัน

6 - แหล่งอาหารที่ดีที่สุดที่มี Q10 คืออะไร?

         ปลาซาร์ดีน, เนื้อวัว  และถั่วลิสง    อาหารของเราไม่มี Q10 มากนัก   โดยเฉลี่ยแล้วเราจะได้รับ Q10 ระหว่าง 3-6 มก. ต่อวันจากอาหารเท่านั้น (Pravst I, et al., 2010)

         ผลิตภัณฑ์จากธัญพืชมักมี Coenzyme Q9    ในขณะที่ถั่วเหลืองมี Q10 อยู่บ้าง     นอกจากนี้ยังมี Q10 ในวอลนัท, อัลมอนด์, ผลไม้ที่อุดมด้วยน้ำมัน  และผักสีเขียวโดยเฉพาะผักปวยเล้ง (spinach)     นอกจากนี้  ปลายังมี Q10   โดยเฉพาะปลาซาร์ดีน  ซึ่งมี Q10 มากกว่าเนื้อวัวถึงสองเท่า     ถึงกระนั้น  เราก็ต้องกินปลาซาร์ดีนหนึ่งปอนด์, เนื้อวัว 2 ปอนด์  หรือถั่วลิสง 2.5 ปอนด์  เพื่อให้ได้ Q10 30 มก.

 

7 - Q10 มีผลข้างเคียงหรือไม่?

         ในการศึกษาที่มีการทดสอบ Q10 ปริมาณสูงถึง 1500 มก. ต่อวัน    ไม่ก่อให้เกิดผลเสียในลักษณะที่ร้ายแรง    มีเพียงไม่กี่กรณีเท่านั้นที่เกิดผลเสียจากลักษณะที่ไม่รุนแรง   เช่น อาการปวดศีรษะ, เวียนศีรษะ, คลื่นไส้, ท้องผูก, ท้องเสีย  และอาหารไม่ย่อย  อาจเกิดขึ้นได้ในบางกรณี อย่างไรก็ตาม  อาการเหล่านี้บางอย่าง  อาจเกิดจากวัตถุดิบที่ผลิตแคปซูล  หรือน้ำมันพืชที่เพิ่มเข้ามา   ไม่ใช่จาก Q10 เอง

8 - สามารถรับประทาน Q10 เสริม ได้นานแค่ไหน?

         ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  ผลิตขึ้นในจุดแข็งที่จะให้รับประทานได้อย่างต่อเนื่อง     นอกจากนี้ Q10 โดยทั่วไปถือว่าเป็นสารที่ปลอดภัยมาก     การศึกษาระยะยาวมากกว่า 5 ปี   รวมทั้งการศึกษาที่ใช้ Q10 ปริมาณสูงทุกวันแสดงให้เห็นว่า  ปลอดภัยที่จะรับประทานอาหารเสริม Q10 เป็นระยะเวลานาน     นอกจากนี้  การเสริม Q10 ไม่ได้ทำให้ร่างกายผลิต Q10 ได้ลดลง    หลังจากหยุดทานอาหารเสริม  ระดับ Q10 ของร่างกายจะกลับสู่ระดับเดิมเหมือนเดิม    นี่เป็นข้อพิสูจน์ว่า  การเสริม Q10 ไม่มีผลต่อความสามารถในการสังเคราะห์ Q10 ของร่างกาย     คุณสามารถใช้ Q10 ต่อไปได้อย่างปลอดภัยตลอดชีวิต

9 - Q10 ในรูปแบบออกซิไดซ์ (ubiquinone) และ Q10 ในรูปแบบรีดิวซ์ (ubiquinol) แตกต่างกันอย่างไร?

         Q10 คือโมเลกุลรีดอกซ์     รูปแบบที่เป็นที่รู้จักกันดีที่สุด  คือ รูปแบบออกซิไดซ์ ubiquinone   ซึ่งเป็น Q10 แบบแรกที่วางจำหน่ายในรูปแบบอาหารเสริมในยุโรปตั้งแต่ปี 1990    จากข้อมูลทั่วโลก   ubiquinone ยังเป็น Q10 รูปแบบเดียว ที่มีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์   จนมีการวางจำหน่าย ubiquinol     Ubiquinol เป็นรูปแบบรีดิวซ์ของ Q10    ถูกนำออกสู่ตลาดครั้งแรกในปี 2549    ตั้งแต่นั้นมา ubiquinol ได้รับการวางตลาดเป็น Active Q10   แม้ว่าจะไม่ได้ออกฤทธิ์ดีไปกว่า ubiquinone ก็ตาม    สรุปแล้ว  ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ ubiquinol มากนัก กล่าวอีกนัยหนึ่ง: เอกสารเกือบทั้งหมดเกี่ยวกับการป้องกัน และรักษาภาวะขาด Q10 ได้รับการดำเนินการด้วย ubiquinone   และรวมถึงการศึกษาวิจัยโดยใช้แคปซูล Bio-Quinone ด้วย

         ในระดับโมเลกุล   ความแตกต่างระหว่าง ubiquinone (ออกซิไดซ์ Q10) และ ubiquinol (รีดิวซ์ Q10) นั้นไม่มาก     Ubiquinol มีไอออนไฮโดรเจนเพิ่มขึ้น 2 ตัว  ที่เชื่อมต่อพันธะร่วมกับออกซิเจน  ซึ่งเรียกว่ากลุ่มไฮดรอกซิล ที่ส่วนหัวของโมเลกุล Q10 ซึ่งเป็นวงแหวนควิโนน

         อย่างไรก็ตาม Q10 ทั้งสองรูปแบบมีบทบาทที่แตกต่างกันมากในร่างกาย     Ubiquinol บริจาคอิเล็กตรอน   ในขณะที่ ubiquinone ได้รับอิเล็กตรอน     Ubiquinol ทำหน้าที่สำคัญในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย    แต่ในเซลล์ที่สร้างพลังงาน   ไมโทคอนเดรียใช้ทั้งสองรูปแบบ   จะเปลี่ยนจากรูปแบบหนึ่งไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งอย่างต่อเนื่อง  นั่นคือจากออกซิไดซ์เป็นรูปแบบรีดิวซ์  และกลับกัน     ดังนั้น  จึงไม่สามารถพูดได้ว่า Q10 รูปแบบหนึ่งมีการใช้งานมากกว่า  หรือสำคัญกว่าอีกรูปแบบหนึ่ง

         Q10 ทั้งสองรูปแบบยังมีสีที่แตกต่างกัน     Q10 ปกติเป็นสารสีส้มใสสีเหลือง   ในขณะที่รีดิวซ์ Q10 ซึ่งไม่เสถียร  จะมีสีขาวคล้ายน้ำนม     ดังนั้น  จึงเป็นเรื่องง่ายที่จะทดสอบว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อเป็น Q10 ปกติ  หรือรูปแบบรีดิวซ์     Q10 ที่เราผลิตในเซลล์ของร่างกายจะอยู่ในรูปแบบออกซิไดซ์ Q10    ในขณะที่ Q10 ที่หมุนเวียนในเลือด 90-95% อยู่ในรูปของรีดิวซ์ Q10 

Illustration of the Q10-QH cycle         

         Q10 จากอาหารประกอบด้วยทั้ง ubiquinone และ ubiquinol    ประมาณครึ่งหนึ่งของแต่ละอย่าง    ทั้งสองรูปแบบจะถูกดูดซึมในลำไส้พร้อมกับไขมัน     Q10 ถูกลำเลียงจากน้ำเหลืองเข้าสู่เลือดอย่างช้าๆ    ในระหว่างที่ผ่านผนังลำไส้เข้าสู่น้ำเหลือง    ubiquinone ที่ดูดซึมจะถูกเปลี่ยนเป็น ubiquinol ในรูปแบบรีดิวซ์     ดังนั้น  จึงไม่มีเหตุผลที่ดีในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่มี ubiquinol เนื่องจากร่างกายของคุณสามารถดูดซึม  และเปลี่ยน ubiquinone จากลำไส้เป็น ubiquinol ได้อยู่แล้ว     ร่างกายสามารถรีดิวซ์ ubiquinone Q10 ได้เองตามธรรมชาติ

         ความสามารถในการดูดซึมของผลิตภัณฑ์ Q10 จากลำไส้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดประการหนึ่ง   พบว่า Ubiquinone คุณภาพดีดูดซึมได้ดีกว่า ubiquinol     อย่างไรก็ตาม  มีรายงานเพียงจำนวนเล็กน้อยที่เสนอว่า  ยูบิควินอล อาจจะมีประโยชน์มากขึ้นเล็กน้อยในผู้ที่มีความบกพร่องของการดูดซึม Q10 ในลำไส้

         และเตรียม ubiquinol มักจะมีราคาแพงกว่าการเตรียม ubiquinone

 

10 - ยาลดคอเลสเตอรอล  ทำให้ระดับ Q10 ของร่างกายลดลงหรือไม่?

         ใช่    คุณสามารถอ่านเกี่ยวกับกลไกได้ในตำราเกี่ยวกับชีวเคมีของมนุษย์    ยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้มีหลักฐานมากมายจากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับผลที่ตามมาของผลกระทบนี้ ประเภทของยาที่เป็นปัญหามักเรียกกันทั่วไปว่า "สแตติน"     Statins เป็นยาลดคอเลสเตอรอลที่ออกฤทธิ์โดยการยับยั้งเอนไซม์ HMG-CoA reductase   ซึ่งจะไปลดการผลิตสาร mevalonate ของร่างกาย    จากสารตั้งต้น เมวาโลเนต นี้   ทำให้เกิดการสร้างสารหลายชนิดในตับ  ได้แก่คอเลสเตอรอล  และ Q10     คุณไม่สามารถลดการผลิตคอเลสเตอรอลของร่างกายได้โดยไม่ลดการการสร้าง Q10 ของร่างกายจากกลไกเช่นนี้

         มียาสแตตินหลายประเภทที่ทำงานในรูปแบบที่แตกต่างกัน  และมีความแรงไม่เท่ากัน     ข้อร้องเรียนที่พบบ่อยที่สุดเกี่ยวกับผลข้างเคียงของยาสแตตินคือ  อาการปวดกล้ามเนื้อ     ความเจ็บปวดเกิดขึ้นเมื่อกล้ามเนื้อต้องทำงานโดยใช้พลังงานน้อยเกินไป     อย่างไรก็ตาม  ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับผลข้างเคียงจากยาสแตติน

         ผลกระทบแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับปริมาณ Q10 ที่ต้องใช้ในการปรับระดับ Q10 ของร่างกายให้เป็นปกติ   ในระหว่างการรักษาด้วยสแตติน คุณควรปรึกษาแพทย์ของคุณในกรณีเช่นนี้

11 - เราต้องการ Q10 ปริมาณเท่าไร?

         ความต้องการ Q10 เป็นเรื่องของแต่ละบุคคล     คนหนุ่มสาวที่มีสุขภาพแข็งแรงมักไม่จำเป็นต้องรับประทาน Q10 เสริม     ผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรงสามารถรับประทานได้ 30-100 มก. ต่อวัน     คนวัยกลางคนและผู้สูงอายุมักรับประทาน 100 มก.     คนที่เป็นโรค  ที่อยู่ในการรักษาพยาบาล   อาจได้รับมากถึง 300 มก. ต่อวัน - บางครั้งอาจมากกว่านั้น

12 - ต้องรับประทาน Q10 นานแค่ไหน  ถึงจะได้ผล?

         ตั้งแต่วินาทีที่คุณกลืนแคปซูลซอฟเจล Q10 ซึ่งดูดซึมได้ดีที่สุดกับอาหารที่มีไขมันบางส่วนจะใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง ก่อนที่ Q10 จะเข้าสู่ระดับสูงสุดในเลือดจากท่อน้ำเหลือง     นอกจากนี้  ยังต้องถึงค่าความเข้มข้นขั้นต่ำระดับหนึ่งสำหรับระดับของ Q10 ในเลือด  เพื่อที่จะดูดซึมเข้าสู่เนื้อเยื่อได้     เนื่องจากยังไม่ได้มีการกำหนดค่าความเข้มข้นขั้นต่ำของ Q10 ในเลือดไว้อย่างแน่ชัด    แต่เชื่อว่าอย่างน้อย 2.5 ug / ml

         ในทางปฏิบัติหมายความว่า  ขอแนะนำให้เริ่มด้วยปริมาณที่สูงขึ้นเล็กน้อย   จากนั้นลดขนาดลงหลังจากเวลาผ่านไปสักระยะหากจำเป็น    ควรรับประทาน Q10 เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน   แต่อย่าคาดหวังว่าจะมีการดูดซึมสูงสุดในเนื้อเยื่อจนกว่าจะใช้เวลาอย่างน้อย 6 เดือน

13 - แหล่งที่มาของ Q10 ของฟาร์มา นอร์ด คืออะไร?

         Q10 ของฟาร์มา นอร์ด มาจากกระบวนการหมัก    โดยทั่วไปของ Q10 ที่อยู่ในการเตรียมการของเราคือ Q10 ที่สกัดได้นั้น  เหมือนกับรูปแบบที่ร่างกายผลิตขึ้นเอง  และเป็นเกรดทางเภสัชกรรม   เมื่อเทียบกับ Q10 ในคุณภาพเกรดอาหาร  และ Q10 ในรูปแบบสังเคราะห์

 

14 - ฉันจะเสี่ยงต่อการติดโรควัวบ้าจากแคปซูลซอฟเจลหรือไม่?

 

         ไม่    แคปซูลซอฟเจล Q10 ของฟาร์มา นอร์ด เป็นเกรดเภสัชกรรม     เจลาตินที่ใช้เป็นไปตามข้อบังคับของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับความเสี่ยง BSE / TSE     ดังนั้น  จึงถือว่าปลอดภัยในการใช้อย่างสมบูรณ์

 

         สัตว์ทุกตัวจะได้รับการตรวจสอบก่อนและหลังการฆ่าที่โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับอนุญาตก่อนการอนุมัติ     เจลาติน ผลิตจากหนังวัว ไม่ได้นำมาจากส่วนที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ  ไม่ใช้ส่วนที่มีความเสี่ยง  เช่น สมอง และกระดูกสันหลังในการผลิตเจลาติน     สัตว์จากประเทศเสี่ยงจะไม่ถูกใช้เลย

 

15 - ทำไมถึงทำสีแคปซูล Q10 ด้วยเหล็กออกไซด์?

 

         เราเคลือบแคปซูล Q10 ด้วยเหล็กออกไซด์ (ไอรอน ออกไซด์)  เพื่อป้องกันสารออกฤทธิ์จากการสลายตัวจากแสงแดด     ไอรอน ออกไซด์ ที่ใช้มีความบริสุทธิ์ทางเคมี  และไม่ละลายในน้ำ     ปริมาณของธาตุเหล็กมีน้อยมาก  และเนื่องจากมีเพียงปริมาณเล็กน้อยเท่านั้นที่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย  จึงสามารถใช้แคปซูล Q10 ได้     ธาตุเหล็กในอาหารตามธรรมชาติ  มีปริมาณเกินกว่าปริมาณของ ไอรอน ออกไซด์ ในแคปซูล Q10 มาก     การทดลองแสดงให้เห็นว่า  ปริมาณที่สามารถละลายได้สูงสุดภายใต้สภาวะเช่นเดียวกับระบบทางเดินอาหารเพียงแค่ 0.054% เท่านั้น โปรดจำไว้ว่าธาตุเหล็กเป็นสารอาหารที่สำคัญเช่นกัน

 

16 - มีปัญหาด้านสุขภาพจาก แอมโมเนีย คาราเมล (ammonia caramel)    สีย้อมที่ใช้ในแคปซูล Q10 หรือไม่?

         ไม่   เว้นแต่คุณจะแพ้สารนี้

         ฟาร์มา นอร์ด ใช้สีย้อมนี้ใน Bio-Quinone บางรุ่น  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรับประกันคุณภาพของเรา   เพื่อรับรองคุณภาพของแคปซูล  และเพื่อให้แน่ใจว่าส่วนผสมจะไม่ถูกทำลายจนถึงวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์     เพื่อปกป้องส่วนผสมจากการถูกทำลายจากแสง     เราต้องการผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราโดยใช้ส่วนประกอบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด    ในขณะเดียวกัน  เราจำเป็นต้องใช้สารเหล่านี้  เพื่อช่วยให้มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเราได้ดีที่สุด

         สีคาราเมล  รวมทั้ง E150 C เป็นสีย้อมที่เก่าแก่ที่สุด  และใช้กันอย่างแพร่หลาย    พบได้ในอาหารที่ผลิตในอุตสาหกรรมเกือบทุกชนิด     แอมโมเนีย คาราเมล  เป็นสารที่ได้รับการรับรองให้ใช้ในอาหาร ไม่เกิน 200 มก. / น้ำหนักตัวเป็น กก. ต่อวัน   เทียบเท่ากับ 12,000 มก. สำหรับผู้ที่มีน้ำหนัก 60 กก.    ในการเปรียบเทียบ   Bio-quinone 1 แคปซูล  มีประมาณ 25 มก.  ซึ่งเป็นปริมาณเล็กน้อย เมื่อเทียบกับแหล่งอื่น ๆ ของ คาราเมล แอมโมเนีย ที่เราพบในชีวิตประจำวัน

17 - มีฮอร์โมนเอสโตรเจนใน Q10 ที่มีน้ำมันถั่วเหลืองหรือไม่?

         ถั่วเหลืองมีสารโปรตีนสูง  ซึ่งบางคนแพ้ง่าย     สารโปรตีนเหล่านี้บางชนิดยังเป็นเอสโตรเจน    ในการสกัดน้ำมันถั่วเหลือง   สารโปรตีนเหล่านี้ และสารเอสโตรเจนจะถูกกำจัดออกไปด้วย

         น้ำมันถั่วเหลืองของฟาร์มา นอร์ด เป็นเกรดทางเภสัชกรรม  ซึ่งหมายความว่า  มีการทำความสะอาดสารโปรตีนมากเป็นพิเศษ    นอกจากนี้  ยังได้รับการวิเคราะห์ปริมาณเอสโตรเจนในห้องปฏิบัติการภายนอก     การวิเคราะห์นี้แสดงให้เห็นว่า  น้ำมันถั่วเหลืองในแคปซูล Q10 ของ ฟาร์มา นอร์ด ปราศจากฮอร์โมนเอสโตรเจน และสารคล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจน

         น้ำมันถั่วเหลืองที่ใช้ยังปราศจากจีเอ็มโอ

18 - ฉันจะหลีกเลี่ยงการรับประทานเจลาตินในแคปซูล Q10 ได้อย่างไร?

Q10 capsule with a piece cut off

         เจลาตินแคปซูล Q10 ช่วยให้การปกป้องสารต่างๆได้ดีตลอดอายุการเก็บรักษา    แต่สามารถตัดรูเล็ก ๆ ในแคปซูลซอฟเจลด้วยกรรไกร  และบีบเนื้อในของแคปซูลออกใส่ช้อน  หรือ เข้าปากโดยตรง     อย่างไรก็ตาม  จะมี Q10 ตกค้างอยู่เล็กน้อยด้านในของแคปซูลหากใช้วิธีนี้ 

19 - เจลาตินในแคปซูล Q10 ได้รับการรับรองฮาลาลหรือไม่?

         ได้     ฟาร์มา นอร์ด ใช้เจลาตินวัว  สำหรับผลิตภัณฑ์ Q10   จากซัพพลายเออร์ที่เจลาตินได้รับการรับรองฮาลาล     การรับรองมาจากกรมฮาลาลของศูนย์อิสลาม และวัฒนธรรมแห่งเบลเยียม 

20 - วิธีที่ดีที่สุดในการจัดเก็บซอฟต์เจล Q10 คืออะไร?
         Q10 ของฟาร์มา นอร์ด มีไว้สำหรับการจัดเก็บในบรรจุภัณฑ์เดิมที่อุณหภูมิห้อง     เราทดสอบผลิตภัณฑ์ของเราในตู้ทำความร้อน    ดังนั้น  เราจึงรู้ว่าผลิตภัณฑ์มีประสิทธิจนถึงวันหมดอายุ    หลังจากนั้นจะยังคงมีผลในบางครั้ง  หากมีการจัดเก็บอย่างถูกต้อง    แต่หลังจากวันหมดอายุ   การรับประกันประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของเราจะสิ้นสุดลง   และเราไม่แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เลยวันหมดอายุ

         ซอฟเจลสามารถทนต่ออุณหภูมิที่สูงกว่าอุณหภูมิห้องได้  ซึ่งจะไม่ทำลายผลิตภัณฑ์  แม้ว่าจะนิ่มมาก    แต่อุณหภูมิไม่ควรเกิน 86 ° F (30 ° C) เป็นเวลานาน

ควรเก็บในตู้เย็นหรือไม่?
         เราไม่แนะนำให้เก็บแคปซูลไว้ในตู้เย็น   ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความชื้นสูง  และเนื่องจากซอฟเจลที่เย็นมากมีแนวโน้มที่จะลดความสามารถในการดูดซึม    หากตู้เย็นเป็นทางเลือกเดียวในการลดอุณหภูมิในการจัดเก็บ   คุณสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้   แต่ควรเก็บไว้ในภาชนะที่ปิดสนิท    อย่าใช้ซอฟเจลโดยตรงจากตู้เย็น   แต่รอให้อุ่นขึ้นเล็กน้อยก่อน    แล้วจึงนำมารับประทานได้ตามปกติ

21 - มีเหตุผลอะไรที่ใช้น้ำมันปาล์มในผลิตภัณฑ์ Q10 ?

         เราไม่ได้ใช้น้ำมันปาล์มในผลิตภัณฑ์ Q10      ผลิตภัณฑ์ Q10 ส่วนใหญ่ของเรา  ใช้น้ำมันถั่วเหลือง    บางผลิตภัณฑ์มีน้ำมันมะพร้าว     เราไม่สามารถใช้น้ำมันอื่นได้     คุณสมบัติทั่วไปสำหรับน้ำมันที่เราใช้คือ  จะต้องสามารถละลายส่วนผสม Q10 ได้อย่างสมบูรณ์ที่อุณหภูมิของร่างกาย
         บางคนไม่เห็นด้วยกับการใช้น้ำมันปาล์มในอาหารด้วยเหตุผลหลายประการ    บางคนมองว่า  น้ำมันปาล์มมีคุณภาพไม่ดีนัก  และมีผลกระทบต่อสุขภาพ    นอกจากนี้  ยังมีประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่การผลิตน้ำมันปาล์มมีการทำลายป่าในเขตร้อนชื้น
         ทั้งหมดนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับน้ำมันปาล์มของฟาร์มา นอร์ด    ตั้งแต่ตอนเริ่มแรกเราใช้น้ำมันถั่วเหลือง   แต่ในปี ค.ศ.2009 เราได้เปลี่ยนไปใช้น้ำมันปาล์มในผลิตภัณฑ์ Q10 บางผลิตภัณฑ์ ด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้:
         เราสามารถแสดงให้เห็นว่า  การใช้น้ำมันปาล์มละลาย Q10 ทำให้ดูดซึมได้เช่นเดียวกับน้ำมันถั่วเหลือง
         การศึกษาทางวิทยาศาสตร์หลายชิ้นยืนยันว่า  น้ำมันปาล์มมีผลต่อสุขภาพดีกว่าการใช้น้ำมันพืชที่ผ่านการเติมไฮโดรเจนบางส่วน ที่ใช้ในการผลิตอาหารโดยทั่วไป
         น้ำมันปาล์มไม่ได้ถูกเติมไฮโดรเจน  เนื่องจากความสมดุลตามธรรมชาติของกรดไขมันอิ่มตัวและไม่อิ่มตัว     น้ำมันปาล์มจึงไม่จำเป็นต้องเติมไฮโดรเจน
         น้ำมันปาล์มที่เราใช้คือ  คุณภาพเกรดยา    ไม่มีผลเสียต่อระดับคอเลสเตอรอล และปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพอื่น ๆ     ข้อมูลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งรวมถึงการศึกษาในมนุษย์จำนวนหนึ่งชี้ให้เห็นว่า  ปริมาณน้ำมันปาล์ม และสารของเหลวในน้ำมันปาล์ม (น้ำมันปาล์มโอเลอิน) ที่รับจากอาหารอย่างสม่ำเสมอ  จะไม่ส่งผลให้ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเพิ่มขึ้น    ในความเป็นจริงน้ำมันปาล์มมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับน้ำมันที่มีการเติมไฮโดรเจนบางส่วนที่ใช้ในการผลิตอาหารสมัยใหม่

Ref: The United Nations University Press, Food and Nutrition Bulletin, vol. 15 (1993/1994), Number 2, june 1994
         ข้อกำหนดของสหภาพยุโรป   จำกัดปริมาณของไขมันทรานส์ในอาหาร     น้ำมันปาล์มมีส่วนประกอบของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว   ไม่มีไขมันทรานส์
         จากการเปลี่ยนมาใช้น้ำมันปาล์ม   ฟาร์มา นอร์ด สามารถใช้น้ำมันที่ได้รับการรับรองโดย WWF ที่ช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
         ได้รับการรับรองการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน    ในระยะเริ่มต้น  เราได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการสกัดน้ำมันปาล์ม     ดังนั้น  เราจึงใช้น้ำมันปาล์มจากผู้จำหน่ายที่สามารถรับรองการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามที่ได้รับการรับรองจาก WWF หรือกองทุนสัตว์ป่าโลก