Bio-Marine Plus

  • มีปริมาณกรดไขมันอิสระที่ถูกดูดซึมได้ดีกว่าถึง 50%
  • มีความเข้มข้นสูง (มีโอเมก้า3 สูงถึง 65%), เป็นน้ำมันปลาที่ร่างกายสามารถดูดซึมได้ง่าย
  • ประกอบไปด้วยวิตามินบี 12 และ กรดโฟลิค ที่ช่วยในกระบวนการเผาผลาญโฮโมซีสเตอีน (homocysteine metabolism) อันเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งของโรคหลอดเลือดหัวใจ
  • เป็นน้ำมันปลาบริสุทธิ์ ที่มีค่ามลพิษปนเปื้อนน้อยกว่าเกณฑ์กำหนดขั้นต่ำมาก
  • รูปแบบแคปซูลเจลาตินชนิดนิ่มช่วยให้กลืนง่าย
  • ผลิตภายใต้มาตรฐานควบคุมการผลิตยาประเทศเดนมาร์ก
  • ได้รับการบันทึกและทดสอบตามหลักวิทยาศาสตร์

1 แคปซูล ประกอบด้วย :   น้ำมันปลา (ในรูปกรดไขมันอิสระ)  500 มิลิกรัม

มีกรดไขมันโอเมก้า 3  325 มิลิกรัม ประกอบด้วย:

กรดไอโคซาเพนทาอีโนอิก (อีพีเอ)  190 มิลิกรัม

กรดโดโคซาเฮกซาอีโนอิก (ดีเอชเอ)  110 มิลิกรัม

วิตามิน บี9 (กรดโฟลิค)  100 ไมโครกรัม

วิตามิน บี12 (ไซยาโนโคบาลามิน)  1 ไมโครกรัม

 

         ไบโอ-มารีน พลัส เป็นแคปซูลเจลาตินชนิดนิ่ม แต่ละเม็ดประกอบด้วย น้ำมันปลา 500 มก. ซึ่งมี อีพีเอ ถึง 190 มก. และ ดีเอชเอ 110 มก. และโอเมก้า-3 ประเภทอื่นๆ 25 มก. น้ำมันปลานี้อยู่ในรูปกรดไขมันอิสระที่ดูดซึมได้ง่ายและมีความเข้มข้น จึงมีปริมาณของโอเมก้า-3มากกว่าแม้ตัวแคปซูลจะมีขนาดเล็กก็ตาม นอกจากนี้น้ำมันปลาได้ถูกสกัดอย่างดีด้วยกรรมวิธีพิเศษจึงสะอาด และมีค่ามลพิษปนเปื้อนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้มาก กรรมวิธีบรรจุแคปซูล ไบโอ-มารีน พลัส ทำในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากออกซิเจน และมีเพอร์ออกไซด์ น้อยมาก จึงช่วยป้องกันตัวน้ำมันจากการออกซิเดชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังบรรจุวิตามินบีสองชนิดเพิ่มลงใน ไบโอ-มารีนพลัส ที่สามารถลดระดับของโฮโมซีสเตอีน นั่นคือ กรดโฟลิค และวิตามินบี 12

 

กรดไขมันอิสระในผลิตภัณฑ์ ไบโอ-มารีน พลัส

         โอเมก้า-3 ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเป็นกรดไขมันในรูปแบบไตรกลีเซอไรด์ ซึ่งจะต้องได้รับการย่อยเป็นกรดไขมัน "อิสระ" ก่อนที่ระบบทางเดินอาหารจะสามารถดูดซึมได้ กระบวนการนี้มีเอนไซม์ตัวย่อยที่มีชื่อว่า ไลเปส(lipase) โอเมก้า-3 ในผลิตภัณฑ์ ไบโอ-มารีน พลัส อยู่ในรูปกรดไขมันอิสระอยู่แล้วจึงพร้อมที่จะถูกดูดซึมได้โดยตรง ดังนั้นส่วนดีของกรดไขมันโอเมก้า-3ชนิดนี้คือการถูกดูดซึมโดยตรงทันทีแม้ในคนที่มีปัญหาการดูดซึมไขมันบกพร่อง

 

         ด้วยเหตุที่น้ำมันชนิดนี้อยู่ในรูปกรดไขมันอิสระตามธรรมชาติ จึงขอแนะนำให้คุณกลืนแคปซูลทั้งหมด เพราะหากคุณเคี้ยวแคปซูล ลิ้นของคุณอาจรู้สึกร้อน นอกจากนี้กรดไขมันอิสระ และวิตามินบี เมื่อผสมกันอาจก่อให้เกิดมีกลิ่นบ้าง แม้ว่าตัวน้ำมันจะสะอาด และใหม่อยู่

         ไบโอ-มารีน พลัส เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เหมาะแก่ผู้ที่ไม่สามารถรับประทานปลาทะเลได้ตามปริมาณเกณฑ์ที่แนะนำ และผู้ที่ต้องการเสริมน้ำมันปลาคุณภาพสูง สะอาด และดูดซึมได้ง่าย

 

คำว่า พลัส (Plus) หมายถึงอะไร?

         นอกจากจะมี โอเมก้า-3 แล้ว ผลิตภัณฑ์ไบโอ-มารีน พลัส ยังมีกรดโฟลิค และวิตามินบี 12 อีกด้วย ซึ่งวิตามินทั้ง 2 ชนิดนี้จะช่วยการทำงานของ โอเมก้า-3 ในการควบคุมกระบวนการเผาผลาญของสารhomocysteineให้ปกติ อีกทั้งกรดโฟลิกยังช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน การทำงานทางด้านจิตใจ และการสร้างเม็ดเลือด มากไปกว่านั้น กรดโฟลิคยังมีบทบาทสำคัญในกระบวนการแบ่งเซลล์และการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์อีกด้วย

 

         กรดไขมันโอเมก้า-3 เป็นกลุ่มกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนที่จำเป็นต่อร่างกาย ส่วนมากพบในปลาทะเลน้ำลึก เช่น ปลาเฮอริ่ง ปลาแซลมอน และปลาแมคเคอเรล โดยกรดไขมัน โอเมก้า-3 ชนิดที่สำคัญที่สุด 2 ชนิดได้แก่ อีพีเอ (EPA -กรดไอโคซาเพนทาอีโนอิกeicosapentaenoic acid) และดีเอชเอ(DHA- กรดโดโคซาเฮกซาอีโนอิก docosahexaenoic acid)

 

         ย้อนกลับไปเมื่อปลายทศวรรษที่1970 มีนายแพทย์ 2 ท่าน คือ ดร.บางค์ (Bang) และ ดร. เดือเบิร์กค์(Dyerberg) ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเหตุใดชาวเอสกิโมบนเกาะกรีนแลนด์ชี่งบริโภคปลาและสัตว์ทะเล (เช่นแมวน้ำ) เป็นอาหารหลัก มีสุขภาพดีกว่าประชากรชาวเดนมาร์ก ดังนั้น ถ้าหากคุณไม่ชอบรับประทานปลาก็ควรเสริมกรดไขมัน กรดไขมันโอเมก้า-3 ให้เพียงพอต่อร่างกาย หากเป็นไปได้ควรบริโภคอาหารที่มีสัดส่วนของ กรดไขมันโอเมก้า-3 และ โอเมก้า-6 (ซึ่งได้จากพืช) ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญซึ่งแนะนำให้บริโภคโอเมก้า3 และโอเมก้า6 ในอัตราส่วน 1:4.

* แหล่งเอกสารอ้างอิง

* Bang HO, et al. Acta Med Scand 1976;200:69-73.

Dyerberg J, et al. Lancet 1978 Jul 15;2(8081):117-9

 

บำรุงระบบหัวใจ สมองและสายตา

         ทั้ง อีพีเอ(EPA) และ ดีเอชเอ(DHA) นั้นมีประโยชน์หลายอย่าง ยกตัวอย่างเช่น การรับประทาน ดีเอชเอ 200 มิลลิกรัม ต่อวันจะช่วยพัฒนาการของสมองและตาของทารกในครรภ์และเด็กทารก ส่วนในผู้ใหญ่จะช่วยบำรุงสมองและการมองเห็นให้ปกติด้วยดีเอชเอปริมาณ 250มก.ต่อวัน นอกจากนี้ การรับประทานทั้ง ดีเอชเอ และ อีพีเอ ในปริมาณ 250มิลลิกรัมต่อวัน จะช่วยบำรุงการทำงานของหัวใจให้ปกติอีกด้วย

 

         ปริมาณที่อ้างถึงข้างต้นเทียบเท่ากับการรับประทานผลิตภัณฑ์ ไบโอ-มารีน พลัส จำนวน 2 (200มก.) ถึง 3 (250 มก.) แคปซูลต่อวัน เพื่อประโยชน์ต่อร่างกายสูงสุด

 

         น้ำมันปลาใน ไบโอ-มารีน พลัส ได้รับการสกัดเพื่อให้มีระดับความบริสุทธิ์ของน้ำมันที่สูงมาก ซึ่งหมายความว่าทั้งสามขั้นตอนในการสกัดกลั่น และ กรองทำให้ได้น้ำมันที่มีความสะอาดหมดจด หนึ่งในเทคโนโลยีชั้นนำของโลกที่นำมาใช้สำหรับการกรอง และขจัดสารที่ไม่พึงประสงค์เช่น สารกําจัดศัตรูพืช โลหะหนัก ฟูเรนส์ (furans - ของเหลวที่ใช้ในการสังเคราะห์ไนล่อน มีความเป็นพิษสูงจากการเผาไหม้ในอุตสาหกรรม) ซึ่งหมายความว่าปริมาณของสารปนเปื้อนเหล่านี้จะมีอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการสำหรับผลิตภัณฑ์ปลาและน้ำมันปลา

กระบวนการกลั่นกรองช่วยให้มั่นใจได้ว่า:

         ปริมาณสูงสุดของ ไดอ็อกซิน และ ฟูเรนส์ (dioxin and furans)ที่อาจปนเปื้อน มีน้อยกว่า 50% ของเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดโดยสหภาพยุโรป และ หน่วยงาน CRN*

         ปริมาณสูงสุดของ PCB ต้องต่ำกว่าอย่างน้อย 90% ของเกณฑ์ที่กำหนดโดย CRN*

         จำนวนสูงสุดของปริมาณสารปรอทต้องต่ำกว่า 90% ของวค่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้โดย CRN *

 

         CRN ย่อมาจาก Council for Responsible Nutrition เป็นองค์กรของสหรัฐอเมริกา สำหรับผู้ผลิตสินค้าเสริมอาหารในประเทศสหรัฐอเมริกา

[กราฟเปรียบเทียบการดูดซึงของไขมันสามประเภท โดยสรุปกรดไขมันอิสระถูกดูดซึมได้ดี และ มากที่สุด /อ้างอิง: Lipids vol.22, no.10 (1987).]

 

         มีการตีพิมพ์ผลการศึกษาในวารสารทางวิชาการ* ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ที่รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไบโอ-มารีน เป็นประจำทุกวัน ได้ประโยชน์ต่อร่างกายเช่นเดียวกับผู้ที่รับประทานปลา 4-5ครั้งต่อสัปดาห์

         ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไบโอ-มารีนพลัส ในแต่ละแคปซูลประกอบไปด้วยน้ำมันปลาเข้มข้น 500มก. ซึ่งมีปริมาณโอเมก้า-3 สูงถึง 70% (EPA 35% และ 25% DHA)

         การบรรจุผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไบโอ-มารีนพลัส ทำภายไต้สภาพไร้ออกซิเจน มีผลให้ระดับเพอร์ออกไซด์(peroxide) ต่ำมาก จึงปกป้องน้ำมันที่บรรจุอยู่ภายจากการออกซิเดชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ (ทำให้ไม่มีกลิ่นเหม็นหืน)

 

อ้างอิง*) J. Agren et al. 1996; Eur. Journal of Clinical Nutrition 50;765-71.

 

ขนาดรับประทาน

รับประทานวันละ 1-3 แคปซูล หรือตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร

ควรรับประทาพร้อมมื้ออาหาร หรือ หลังอาหาร

ควรกลืนแคปซูลทั้งเม็ดไม่ควรเคี้ยวหรือแบ่งเม็ดแคปซูล

ไม่ควรรับประทานเกินปริมาณที่แนะนำต่อวัน

ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทดแทนอาหารหลัก

การดำเนินชีวิตให้สมดุล และการรับประทานอาหารครบหมู่ สำคัญต่อการรักษาสุขภาพ

ส่วนประกอบ

         น้ำมันปลา (ในรูปกรดไขมันอิสระ), เจลาติน, กลีเซอรอล, ซิลิคอนไดออกไซด์, น้ำกลั่นบริสุทธิ์, แอมโมเนีย คาราเมล, กรดโฟลิค, ไซยาโนโคบาลามิน.

การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง และให้พ้นแสง ที่อุณหภูมิห้อง

ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรรับประทานควบคู่กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไบโอ-ซีลีเนียม+ซิงค์ (Bio-Selenium+Zinc)