ไส้กรองคาร์บอน GAC T33 10" 5 ไมครอน

รหัสสินค้า : ACC031

ราคา

540.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 540.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

เป็นไส้กรองสำหรับเครื่องกรองน้ำประปา ก่อนเข้าเครื่องคังเก้น ซึ่งอาจใช้ชนิด 3 หัว, 4 หัว หรือ 5 หัวก็ได้


ไส้กรองคาร์บอน GAC T33 10" 5 ไมครอน

คุณสมบัติ

กรองตะกอน ความขุ่น ดูดซับสี กลิ่น รส คลอรีน สารอินทรีย์ต่างๆ ที่ปนเปื้อนมากับน้ำ

***อายุไส้กรอง 6-12 เดือน


เพื่อที่จะได้ ionized water ที่มีคุณภาพสูงสุด ต้องเริ่มจากน้ำที่สะอาดที่สุดก่อนที่จะเข้าเครื่อง เครื่อง Water ionizers น้ัน ทําหน้าที่จัดเรียงโครงสร้างโมเลกุลของน้ำใหม่ และทําให้น้ำนั้นมีประสิทธิภาพในการดูดซึมเข้าเซลล์ได้สูงสุด แต่ ไม่สามารถขจัดเอาสิ่งแปลกปลอม สิ่งสกปรกในน้ำประปาออกได้ทั้งหมด ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่ทําไมคุณควรกรอง น้ำประปาให้สะอาดก่อนเข้าเครื่อง Water Ionizers


วิธีเปลี่ยนไส้กรอง 3-stage prefilter