OlyLife THz Tera-P90

         ชีวิตบนโลกปรากฏขึ้นเมื่อสนามแม่เหล็กโลกก่อตัวขึ้น และเพิ่มความแข็งแกร่งถึงระดับหนึ่ง    สนามแม่เหล็กโลกแมกนีโตสเฟียร์ขนาดมหึมา ที่เกิดจากสนามแม่เหล็กของโลกบนพื้นผิวโลก ก่อให้เกิดเกราะป้องกันตามธรรมชาติจากการรุกรานของโลกภายนอก    มีเพียงการอาศัยอยู่ในสนามแม่เหล็กโลกปกติเท่านั้น ที่สามารถรับประกันสุขภาพและความต่อเนื่องของชีวิตได้    ดังนั้น เช่นเดียวกับแสงแดด, อากาศ, น้ำ และสารอาหาร   สนามแม่เหล็กโลก (geomagnetism) จึงเป็นองค์ประกอบที่ 5 ของการดำรงชีวิต

 

ฟังก์ชั่น

 • PEMF + TH
 • กระตุ้น – เซลล์, พลังงาน
 • ส่งเสริม – การไหลเวียนเลือดในหลอดเลือดส่วนปลาย และเมตาบอลิซึม
 • ระบายการอุดตัน – เส้นเมอริเดียน
 • กำจัด – ความเย็นและความชื้น, ของเสียออกจากร่างกาย
 • เผาผลาญ – ไขมันและกำจัดเซลล์ไขมัน
 • บรรเทา – การอักเสบ, ความเจ็บปวด, ความเมื่อยล้า
 • ช่วยให้ร่างกายได้ "ชำระล้าง" จากภายในสู่ภายนอก

 

คุณสมบัติของสินค้า

 • พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า 1 MHz
 • พลังงานแม่เหล็กเลียนแบบชีวภาพ
 • ผลกระทบที่มีศักยภาพ
 • ปลอดภัย

 

สนาม PEMF บำบัดร่างกายได้อย่างไร

         เหตุใดจึงมีรายงานว่ามีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ มากมายที่ได้รับการรักษา แม้ว่าดูเหมือนจะลึกลับ  ด้วยการบำบัดด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าแบบพัลซ์ (Pulsed Electro Magnetic Frequency - PEMF)    ศาสตราจารย์โฮลเกอร์ ฮานเนอมันน์ แห่งสวิตเซอร์แลนด์กล่าวว่า  "ตอนนี้เป็นเรื่องง่ายที่จะเข้าใจ เมื่อคุณระลึกไว้เสมอว่า โรคต่างๆ มากมายเป็นผลมาจากความผิดปกติพื้นฐานเดียวกัน  ความเจ็บป่วยทุกอย่างเป็น a bio-energetic (electrical) breakdown of the organism.  มันเป็นสัญญาณว่าเซลล์ขาดพลังงานและกลไกการป้องกันอ่อนแอลง  จึงเป็นหน้าที่ของการบำบัดด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าแบบพัลซ์ (PEMF)      เพื่อขจัดสิ่งอุดตันที่ขัดขวางการทำงานปกติ"

 

 

การบำบัดด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าแบบพัลซ์ (PEMF)  

เชื่อว่าทำงานโดย:

         วิทยาศาสตร์สอนเราว่าทุกสิ่งคือพลังงาน         พลังงานเป็นแบบไดนามิกอยู่เสมอ  ดังนั้น จึงมีความถี่ มันเปลี่ยนทุกวินาทีหรือนาที

      ตามธรรมชาติแล้ว  พลังงานทั้งหมดเป็นแม่เหล็กไฟฟ้า    อะตอม, สารเคมี และเซลล์ทั้งหมดผลิตสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF)           ทุกอวัยวะในร่างกายผลิตสนามแม่เหล็กไฟฟ้าชีวภาพอันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง    วิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่าร่างกายของเราสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมาเอง และเซลล์ทั้ง 70 ล้านล้านเซลล์ในร่างกายสื่อสารผ่านความถี่แม่เหล็กไฟฟ้า    ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายหากไม่มีการแลกเปลี่ยนทางแม่เหล็กไฟฟ้า    เมื่อกิจกรรมแม่เหล็กไฟฟ้าของร่างกายหยุดลง ชีวิตก็หยุดลง

         PEMF Therapy :  เพิ่มการไหลเวียนของเลือดและออกซิเจนไปยังทุกส่วนของร่างกาย,  การไหลเวียนของเลือดที่เพิ่มขึ้นจะทำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวที่ต้านการอักเสบมีระดับสูงขึ้น และเซลล์เม็ดเลือดแดงที่มีออกซิเจนอิ่มตัวหนาแน่นมากขึ้นไปยังบริเวณที่เสียหาย   ขณะเดียวกันก็กำจัดสารพิษออกได้ง่ายขึ้น ซึ่งมักเป็นสาเหตุของความเจ็บปวดได้เช่นกัน   ส่งผลให้กระบวนการบำบัดมีประสิทธิภาพมากขึ้น

          วัตถุประสงค์ของข้อมูลนี้ คือเพื่อให้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการทำงานของสนามแม่เหล็ก โดยเฉพาะ PEMF ในร่างกาย   นอกเหนือจากการดำเนินการสมดุลขั้นพื้นฐานแล้ว  สนามแม่เหล็กยังช่วยในการทำงานและสภาวะอื่นๆ อีกมากมาย   และยังมีการค้นพบใหม่ๆ อยู่เป็นประจำ

การทำงานอื่นๆ เหล่านี้ได้แก่:

 • ลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ
 • ปรับปรุงการรักษาเนื้อเยื่อ
 • ลดความเจ็บปวด
 • เพิ่มพลังงาน
 • ปรับปรุงปัจจัยการแข็งตัวของเลือด
 • ชะลอการพัฒนาของโรคข้ออักเสบ
 • กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน
 • ช่วยให้ร่างกายขับสารพิษ
 • ปรับปรุงการดูดซึมสารอาหาร
 • ลดความดันโลหิต
 • ช่วยการทำงานของเส้นประสาท
 • ช่วยการทำงานของตับ
 • ปรับสมดุลเส้นเมอริเดียนการฝังเข็ม
 • ปรับปรุงการนอนหลับ
 • ทำให้เนื้อเยื่ออ่อนมีความยืดหยุ่นมากขึ้น
 • ลดการเปลี่ยนแปลงของข้ออักเสบ

         เมื่อมีสนามแม่เหล็กอยู่ในเลือด  สารพิษในเนื้อเยื่อจะถูกดึงออกมา เมื่อเลือดที่มีสนามแม่เหล็ก (the magnetized blood) ไหลผ่านเนื้อเยื่อ    จากนั้นสารพิษจะถูกส่งไปยังตับเพื่อกำจัดพิษ และส่งต่อไปยังไตเพื่อขับถ่าย

 

ศาสตร์แห่งแม่เหล็กบำบัดระบุว่าสิ่งสำคัญ 2 ประการเกิดขึ้นเมื่อใช้ PEMF กับผิวหนัง:

  ขั้นแรก : เนื้อเยื่ออ่อนจะยืดขึ้น และช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือเอ็นที่เสียหายหรือบอบช้ำ  โดยจะทำงานในพื้นที่และความลึกตามสัดส่วนโดยตรงกับประเภทและความแรงของ PEMF ที่ใช้             คุณสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรัศมีระหว่าง 3-5 นิ้ว และมีความลึกใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความแรง

 

  ประการที่สอง : เมื่อเนื้อเยื่อคลายตัว  ออกซิเจนและการไหลเวียนของเลือดก็จะสามารถเข้าถึงบริเวณที่เสียหายได้มากขึ้น  และเข้าสู่บริเวณที่เสียหายตามขนาดที่เพิ่มขึ้น    ผลกระทบนี้สามารถเห็นได้โดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพความร้อน

การไหลเวียนที่เพิ่มขึ้น

         ฟังก์ชั่นพื้นฐานที่สุดอย่างหนึ่งที่สนามแม่เหล็กมีในร่างกายคือการเพิ่มการไหลเวียน       เมื่อเซลล์ (เช่น เซลล์เม็ดเลือดแดง) ได้รับบาดเจ็บหรือป่วย  ประจุไฟฟ้าที่สมดุลจะหายไป  ส่งผลให้เซลล์เม็ดเลือดแดง “เกาะติด” กัน ทำให้การไหลเวียนช้าลง

 

เซลล์เม็ดเลือดแดงตอบสนองต่อสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแบบพัลซิ่ง (PEMF)

         เมื่อ PEMF ผ่านเซลล์เม็ดเลือดแดง  เมมเบรนจะมีประจุอย่างเหมาะสม  ส่งผลให้เซลล์สามารถผลักตัวเองออกจากกัน และแยกตัวออกจากเซลล์เม็ดเลือดแดงอื่นๆ  ซึ่งจะเป็นการเพิ่มการไหลเวียน นอกจากนี้ PEMF ยังเพิ่มสารเคมีหลายชนิดในผนังหลอดเลือด ที่ทำให้หลอดเลือดขยายตัว  ทำให้ปริมาณเลือดที่ไหลผ่านหลอดเลือดดีขึ้น และเพิ่มปริมาณออกซิเจนที่ส่งไปยังเนื้อเยื่อ

         เมื่อวางสนามแม่เหล็กไว้เหนือหลอดเลือด  อิทธิพลของสนามแม่เหล็กจะทำให้ไอออนบวกและไอออนลบ (เช่น Na+ และ Cl-) เด้งกลับไปกลับมาระหว่างด้านข้างของหลอดเลือด  ทำให้เกิดกระแสไหลในเลือดที่เคลื่อนไหว  ไม่ต่างจากที่อยู่ในแม่น้ำ    การรวมกันของแรงเคลื่อนไฟฟ้า (the electromotive force), รูปแบบไอออนิกที่เปลี่ยนแปลง และกระแส  ทำให้หลอดเลือดขยายตัวพร้อมกับการไหลเวียนของเลือดที่เพิ่มขึ้นตามลำดับ

         การไหลเวียนไม่ดี ทำให้เนื้อเยื่อไม่แข็งแรงและเสี่ยงต่อโรคและการเสื่อมสลาย    การไหลเวียนที่ดีขึ้นช่วยให้เนื้อเยื่อได้รับสารอาหารและออกซิเจนที่ต้องการ  พร้อมทั้งขับของเสียที่เกิดขึ้นออกไป    การไหลเวียนที่ดีช่วยในการรักษาและการสร้างเนื้อเยื่อใหม่    ผลของการไหลเวียนดีขึ้นคืออาการบวมลดลงและรอยช้ำหายไป

 

อาการต่อไปนี้อาจบ่งบอกถึงการไหลเวียนของขาไม่ดี หรือ: โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย

 • บาดแผลที่หายช้าหรือไม่ดี
 • ขาที่มีอุณหภูมิเย็นกว่าแขน
 • ผิวขาของคุณมันเงา
 • ชีพจรที่เท้าช้าลง
 • ขนที่ขาร่วง
 • ขาที่มีอาการปวด  เมื่อย หรือรู้สึกหนักหน่วง
 • กล้ามเนื้อขาเป็นตะคริวหรือไม่ค่อยสบาย

 

สนามแม่เหล็กส่งผลต่อเซลล์อย่างไร?

"เซลล์ทั้งหมดในร่างกายมีส่วนประกอบร่วมกันโดยไม่คำนึงถึงประเภทของเซลล์    หนึ่งในองค์ประกอบทั่วไปของเซลล์ทั้งหมดคือไอออน    ไอออนเป็นอนุภาคที่มีประจุบวกและลบ ซึ่งนำคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากภายในเซลล์    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าช่วยให้เซลล์ทำงานได้    หากไม่มีไอออน เซลล์ก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้

 

กลไกและประสิทธิผลในการรักษาของการรักษาด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแบบพัลซ์ในด้านเนื้องอกวิทยา

         ในเซลล์ที่มีสุขภาพดี  ไอออนจะถูกกระจายไปรอบๆ เซลล์  โดยมีไอออนบวกทั้งหมดอยู่ด้านหนึ่งและไอออนลบอยู่อีกด้านหนึ่ง    ไอออนที่อาศัยอยู่นอกเซลล์ในเนื้อเยื่อ จะเรียงตัวกับไอออนที่อยู่ภายในเซลล์  เพื่อให้ขั้วตรงข้ามอยู่รวมกันกับเยื่อหุ้มเซลล์ที่อยู่ระหว่างไอออนเหล่านั้น (ดูแผนภาพของเซลล์ที่แข็งแรงด้านล่าง)  ช่วยให้ของเหลว, ออกซิเจน และสารอาหาร (การแลกเปลี่ยนของเหลว) เคลื่อนที่เข้าและออกจากเซลล์ได้อย่างอิสระ  ในขณะเดียวกันก็รักษาสมดุลตามธรรมชาติภายในเซลล์ (สภาวะสมดุล)

 การกระจายตัวของไอออนิกในเซลล์ที่มีสุขภาพดี, เซลล์ที่เป็นโรค และเซลล์ที่ได้รับอิทธิพลจากสนามแม่เหล็ก

 

         ในเซลล์ที่เป็นโรค (ได้รับบาดเจ็บ)      ไอออนบวกและไอออนลบจะไม่อยู่ที่ด้านตรงข้ามของเซลล์ พวกมันถูกรบกวนและกระจายแบบสุ่มไปรอบๆ เซลล์    ในเวลาเดียวกัน  ไอออนที่อยู่ด้านนอกเยื่อหุ้มเซลล์ ก็กระจัดกระจายขณะพยายามหาขั้วตรงข้าม  ซึ่งส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลของเซลล์    ของเหลวส่วนเกินจากเนื้อเยื่อนอกเซลล์ สามารถทะลุผ่านเซลล์ได้  ซึ่งจะผลักสารอาหารที่สำคัญ, ฮอร์โมน  และอิเล็กโทรไลต์ (เกลือ) ออกจากเซลล์    ความสามารถในการทำงานของเซลล์ลดลงอย่างมาก    และความเสื่อมของเซลล์จะเริ่มขึ้น ซึ่งหากไม่ได้รับการแก้ไขจะทำให้เซลล์ตาย

         เมื่อใช้ pemf บนบริเวณที่ได้รับบาดเจ็บ (dis-eased)  แม่เหล็กจะแทรกซึมเข้าไปในเนื้อเยื่อและล้อมรอบเซลล์ที่เสียหาย    สนามแม่เหล็กที่สร้างขึ้นรอบๆ ด้านนอกของเซลล์ จะดึงไอออนทั้งภายในและภายนอกให้กลับมาสู่ alignment.    ผลลัพธ์ก็คือ ไอออนจะกลับสู่ตำแหน่งที่ถูกต้องภายในเซลล์อีกครั้ง  ของเหลวส่วนเกินที่ทะลุเซลล์เข้ามา จะถูกผลักออก     (ผ่านการ ออสโมซิสและการแพร่กระจาย diffusion) และกลับสู่เนื้อเยื่อโดยรอบ    เซลล์ฟื้นสมดุลตามธรรมชาติและความเสียหายใดๆ จะได้รับการซ่อมแซมในช่วงเวลาไม่กี่วัน (ดูแผนภาพของเซลล์ที่มีสนามแม่เหล็ก)

การอักเสบลดลง

         โดยปกติบริเวณที่ได้รับบาดเจ็บ  ไม่ว่าจะมาจากโรคข้ออักเสบ, กล้ามเนื้อฉีกขาด หรืออาการอื่นๆ  จะถูกรายล้อมไปด้วยการอักเสบ  ซึ่งอาจประกอบด้วยกรดแลคติค, แคลเซียม และสิ่งสะสมอื่นๆ    โดยพื้นฐานแล้ว บริเวณนี้จะ 'ร้อน' ด้วยความเป็นกรด    การเพิ่มขึ้นของออกซิเจนและการไหลเวียนของเลือด ทำให้เกิดความเป็นด่างเพิ่มขึ้น  สิ่งนี้จะ neutralizes ความเป็นกรด  ทำให้ร่างกายสามารถเริ่มความสามารถในการรักษาของตัวเองได้อีกครั้ง    แม่เหล็กเพียงสนับสนุนสิ่งนี้ด้วยวิธีที่น่าทึ่งอย่างแท้จริง

          การอักเสบเป็นกระบวนการทางสรีรวิทยาที่ร่างกายเริ่มขึ้น  เพื่อซ่อมแซมความเสียหายของเซลล์ในเนื้อเยื่อ  โดยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังบริเวณที่เสียหาย  และเพิ่มจำนวนเซลล์ดี    กระบวนการอักเสบเกิดขึ้นและสนับสนุนโดยการทำงานร่วมกันของเซลล์ภูมิคุ้มกันหลายประเภท  โดยที่เซลล์ประเภทอื่นๆ (เช่น ทีเซลล์) มีบทบาทควบคุมในผลดังกล่าว    การอักเสบเป็นกระบวนการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์  แต่มักจะคงอยู่นานกว่าที่จำเป็น  ส่งผลให้เกิดการอักเสบเรื้อรัง    พบว่า PEMF สามารถลดอาการอักเสบเรื้อรังที่สร้างความเสียหายได้

 

“NASA ลงทุน 3.5 ล้านดอลลาร์ในการศึกษาการบำบัดด้วยแม่เหล็กเป็นเวลา 4 ปี

 

         การศึกษาของ NASA สรุปว่าอย่างไร    การบำบัดด้วยแม่เหล็ก มีประสิทธิภาพในการ healing refractory broken bones  ซึ่งเป็นกระดูกที่ไม่สามารถรักษาได้แม้จะต้องผ่าตัดซ้ำหลายครั้งก็ตาม   NASA ยังพบว่า การบำบัดด้วยแม่เหล็กประสบความสำเร็จในการพัฒนาเนื้อเยื่อสำหรับการปลูกถ่าย, การซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่บอบช้ำ และบรรเทาโรคทางระบบประสาท (neurodegenerative diseases)    บางชนิด เช่น โรคพาร์กินสันและอัลไซเมอร์    สุดท้ายนี้  การศึกษาก่อนหน้านี้ยังชี้ให้เห็นว่า PEMF อาจมีประโยชน์ในการรักษาความผิดปกติของกล้ามเนื้อบางอย่าง"

 

การบำบัดด้วยแม่เหล็กไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อนักบินอวกาศเท่านั้น

         "งานวิจัยนี้สามารถขยายขอบเขตไปไกลกว่ามะเร็ง   ไปสู่การชะลอวัย, การจัดการกับความเจ็บปวด, การฟื้นตัวจากการบาดเจ็บ และอื่นๆ อีกมากมาย    เช่นเดียวกับไฟฟ้าพัลส์ (the pulse electricity)    ที่ใช้และทดสอบที่ Old Dominion University   ศูนย์สุขภาพเอกชนหลายแห่งเริ่มใช้การบำบัดด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแบบพัลส์ (PEMF) เพื่อเป้าหมายที่คล้ายกัน    จริงๆ แล้วไม่ใช่เรื่องใหม่     NASA ใช้ PEMF มาหลายปีแล้ว    จริงๆ แล้ว พวกเขาได้ลงทุนไปแล้ว 3.5 ล้านเหรียญสหรัฐในการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาการบำบัดด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแบบพัลซ์      NASA ได้พัฒนาอุปกรณ์ PEMF ของตัวเอง ที่กำลังใช้เพื่อฟื้นฟูการสูญเสียมวลกระดูกที่นักบินอวกาศในอวกาศประสบเนื่องจากการสูญเสียสนามแม่เหล็กโลก    นอกจากนี้  PEMF ยังสามารถใช้เพื่อรักษากระดูกหักที่ไม่สามารถรักษาได้แม้จะพยายามผ่าตัดซ้ำแล้วซ้ำอีก    NASA ยังพบว่า  PEMF ทำงานเพื่อซ่อมแซมบาดแผลที่บอบช้ำ, เนื้อเยื่อ และการพัฒนาเนื้อเยื่อเพื่อการปลูกถ่าย

          PEMF ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อนักบินอวกาศเท่านั้น    เตรียมพร้อมที่จะดูการบำบัดนี้ในเชิงพาณิชย์มากขึ้นสำหรับการรักษาโรคกล้ามเนื้อ, โรคกระดูกพรุน, อาการซึมเศร้า, การอักเสบ, การลดน้ำหนัก, การต่อต้านวัย และอื่นๆ อีกมากมาย    คุณอาจไม่พบ PEMF ในโรงพยาบาลหรือสำนักงานแพทย์ในพื้นที่ของคุณ  เนื่องจากศูนย์อุตสาหกรรมการแพทย์ในสหรัฐอเมริกาเน้นการรักษาอาการของโรคและความผิดปกติ  มากกว่าการรักษาคน    แต่ศูนย์สุขภาพเช่น Ancient Wellness Center ในเวอร์จิเนียบีช (เพียง 10 ไมล์) จาก ODU) มี “สมาชิกชมรม” ชื่นชมสิทธิประโยชน์ PEMF ได้รับการรับรองจาก FDA และยังได้แสดงในรายการ Dr. Oz อีกด้วย –

 

         ในการติดเชื้อแบคทีเรีย         การแทรกซึมของเนื้อเยื่อที่ได้รับผลกระทบจากเซลล์เม็ดเลือดขาวตั้งแต่เนิ่นๆ   ตามมาด้วยการมาถึงของทีเซลล์ ซึ่งฆ่าเชื้อแบคทีเรีย    ในสถานการณ์เช่นนี้ การกำจัดทีเซลล์ออก  อาจทำให้การรักษาล่าช้าหรือหยุดลงได้ ในทางกลับกัน  ในการบาดเจ็บที่เกิดจากบาดแผล ทีเซลล์มีความสำคัญน้อยกว่าต่อกระบวนการเยียวยา และอาจเป็นอันตรายหากปรากฏเป็นเวลานานเกินไป    ในกรณีนี้ การกำจัดทีเซลล์ออก  สามารถลดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ของการอักเสบ, เร่งการรักษา และลดความเสี่ยงของโรคอักเสบเรื้อรัง       ในโรคอักเสบเรื้อรัง เช่น โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์, โรคสะเก็ดเงิน หรือเอ็นอักเสบ   ทีเซลล์สนับสนุนการคงอยู่ของสภาวะของโรค และการกำจัดพวกมันออกจะเป็นประโยชน์

 

         ข้อมูลที่นำมาตรวจสอบนี้  เน้นย้ำถึงประโยชน์ของการรักษา PEMF  ว่าเป็นรูปแบบการรักษาที่ปลอดภัยและไม่รุกราน  ซึ่งมีศักยภาพที่จะกลายเป็นรูปแบบการรักษาแบบสแตนด์อโลนหรือแบบเสริมที่สำคัญในการดูแลรักษาสัตว์

 

 

 

การประยุกต์การบำบัดด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแบบพัลซิ่งทางสัตวแพทย์

 

 

 

         การวิจัยแสดงให้เราเห็นว่า  PEMF สามารถชักนำให้เกิดการตายที่เหมาะสมของทีลิมโฟไซต์เรื้อรังที่แก่ตัว  โดยการกระทำบนเยื่อหุ้มทีเซลล์และเอนไซม์หลักในเซลล์ ตัวอย่างเช่น    PEMF ส่งผลต่อการไหลของไอออนผ่านช่องเยื่อหุ้มเซลล์เฉพาะ (เช่น ช่องโซเดียม, โพแทสเซียม และแคลเซียม) ซึ่งส่งผลกระทบเชิงบวกต่อเอนไซม์เหล่านี้

 

         มะเร็งเม็ดเลือดขาวลิมโฟไซติก [Lymphocytic leukemias] (หรือเรียกอีกอย่างว่า มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดลิมฟอยด์หรือลิมโฟบลาสติก) เริ่มต้นในเซลล์ที่กลายเป็นลิมโฟไซต์    มะเร็งต่อมน้ำเหลือง (Lymphomas) ก็เป็นมะเร็งที่เริ่มต้นในเซลล์เหล่านั้น    ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซติกและมะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็คือ  ในมะเร็งเม็ดเลือดขาว เซลล์มะเร็งส่วนใหญ่อยู่ในไขกระดูกและเลือด  ในขณะที่มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มีแนวโน้มที่จะอยู่ในต่อมน้ำเหลืองและเนื้อเยื่ออื่น ๆ (แหล่งที่มา)

 

         เมื่อบริเวณเนื้อเยื่อเริ่มทำการล้างพิษ   คุณประโยชน์ด้านความร้อนของ PEMF ก็สามารถเริ่มต้นได้ เนื่องจากเลือดในร่างกายเราไหลเวียนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ  เลือดจึงเข้ามาใกล้กับ PEMF ที่วางไว้บนผิวหนังด้านบน    ในสนามแม่เหล็กนี้  ไอออนในเลือดจะปั่นป่วน และถูกดึงดูดเข้ากับแม่เหล็ก  เป็นผลให้อนุภาคอะตอมเริ่มหมุนภายในเซลล์ (เรียกว่า 'The Hall Effect')

 

 'การเปิดสวิตช์' นี้ทำให้ร่างกายกระตุ้นเบต้าเอ็นโดรฟินของตัวเอง

         การล้างพิษ  เป็นหนึ่งในคุณประโยชน์หลายประการที่เกี่ยวข้องกับ PEMF    จากการวิจัยและประสบการณ์หลายปีของ Dr. Bonlie เขาพบว่า negative magnetic field  ที่เพิ่มขึ้น  ซึ่งเกิดจากสนามแม่เหล็ก ช่วยให้ร่างกายของคุณขับสารพิษในสิ่งแวดล้อมออกไป    คุณจะประหลาดใจกับพลังงานที่ได้รับมาใหม่ และการบรรเทาอาการที่คุณจะได้สัมผัส เมื่อร่างกายของคุณปราศจาก "ตะกอนสกปรก" จากสิ่งแวดล้อมนี้

         สารพิษส่วนใหญ่มีประจุบวก (+)    Negative (-) energy  ที่เพิ่มขึ้นจาก PEMF  จะไหลผ่านเซลล์ทั้งหมดในร่างกาย จึงช่วยขับสารพิษและของเสีย

         เพื่อให้ร่างกายของคุณขับสารพิษเหล่านี้ส่วนใหญ่ออกได้  สารพิษเหล่านี้จะต้องถูกกรองผ่านระบบน้ำเหลือง, ผ่านตับและไต  และสุดท้ายจะถูกขับออกทางปัสสาวะ

         PEMF จัดการกับความบกพร่องทางเคมี และการทำงานของเซลล์ ซึ่งส่งผลให้สุขภาพดีขึ้นตามลำดับ PEMF มอบ EMF และความถี่ที่เป็นประโยชน์และเสริมสร้างสุขภาพให้กับเซลล์    PEMF ความถี่ต่ำแม้แต่ความแรงต่ำที่สุด ก็ทะลุผ่านร่างกาย, เจาะทุกเซลล์, เนื้อเยื่อ, อวัยวะ และแม้แต่กระดูก โดยไม่ถูกดูดซึมหรือเปลี่ยนแปลง!    เมื่อ PEMF ผ่านไป  มันจะกระตุ้นกระบวนการทางไฟฟ้าและเคมีส่วนใหญ่ในเนื้อเยื่อ    PEMF เพื่อการบำบัด ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อช่วยสนับสนุนพลังงานของเซลล์ในเชิงบวก  ส่งผลให้สุขภาพและการทำงานของเซลล์ดีขึ้น

         การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า การบำบัดด้วย PEMF ช่วยแก้ปัญหาความเจ็บปวด, ความตึง และการทำงานทางกายภาพในผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากโรคข้อเข่าเสื่อม

 

การบำบัดด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแบบพัลซ์ เพื่อการจัดการความเจ็บปวด, ความตึง และการทำงานของร่างกายที่เกี่ยวข้องกับโรคข้อเข่าเสื่อม: ประสบการณ์ทางคลินิกในผู้สูงอายุ

 

        การมีเซลล์ที่แข็งแรงไม่ใช่ a passive process.    การปรับจูนเซลล์ของเราอย่างสม่ำเสมอและกระตือรือร้น ไม่เพียงแต่ควรทำเท่านั้น  แต่ยังจำเป็นต่อการชะลอความแก่และลดความเสี่ยงของความผิดปกติของเซลล์อีกด้วย    ท้ายที่สุดแล้ว เราก็มีสุขภาพที่ดีพอ ๆ กับเซลล์ของเราเท่านั้น            ความผิดปกติของเซลล์ที่มองไม่เห็น ซึ่งหากไม่ได้รับการแก้ไขตั้งแต่เนิ่นๆ  สามารถนำไปสู่โรคได้     การปรับจูนละเอียดอ่อน สามารถทำได้ทุกวันในเวลาเพียงไม่กี่นาที โดยใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าแบบพัลซ์ (pulsed electromagnetic fields - PEMF)    นอกจากนี้ เมื่อทราบถึงความไม่สมดุล (เมื่อมีอาการ) หรือมีโรคหรืออาการที่ทราบ  การรักษาด้วย PEMF ที่ใช้เดี่ยวๆ หรือร่วมกับการรักษาอื่นๆ   มักช่วยให้เซลล์ปรับสมดุลความผิดปกติได้เร็วขึ้น

         ด้วยการบำบัดด้วย PEMF ต้องจำไว้ว่าจำเป็นต้องดื่มน้ำอย่างน้อย 3-4 แก้วต่อวัน ซึ่งจำเป็นในการล้างสารพิษที่ถูกปล่อยออกจากเซลล์ออกจากระบบ